DPR 202

Hareketli Protezler III

Dersin Adı: DPR 202 Hareketli Protezler III
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dt. Mustafa YILDIZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Hareketli protezler
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı iskelet protezlerin metal ve akrilik kısımlarının laboratuvarda bitim aşamalarını, protezlerin tamir, besleme işlemlerini, dublikat ve immediat protezlerin yapım yöntem ve tekniklerini değerlendirebilir.
Dersin Özeti

İskelet protezlerin metal ve akrilik kısımlarının laboratuvarda bitim aşamalarını, protezlerin tamir, besleme ve rebazaj işlemlerini, dublikat ve immediat protezlerin yapım yöntem ve

tekniklerini değerlendirebilir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;

1. Metal altyapının hazırlanmasında karşılaşılabilecek sorunları ve çözümlerini tartışabilir

2.Metal kaidenin dökümünü değerlendirebilir

3. Uyumlu bir metal altyapının doğruluğunu değerlendirebilir.

4. Protezlerin bitimi sonrası yapılacak düzeltmelerin uygulamasını değerlendirebilir

5. Protezlerin düşmüş diş, kırık ve çatlaklarını tamir edebilir

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Metal altyapıyı manşete almak
2. Hafta Ön Isıtma
3. Hafta İskelet protezlerin dökümü
4. Hafta Manşetten çıkarma
5. Hafta Kumlama, tesviye ve polisaj
6. Hafta Elektroliz yapmak
7. Hafta Kaide plağı ve mum duvar hazırlanması
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Diş dizimi ve protez bitim işlemleri
10. Hafta Kırık ve çatlak tamiri
11. Hafta Diş İlavesi
12. Hafta Kroşe İlavesi
13. Hafta Besleme ve rebazaj
14. Hafta Dublikatprotezler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir 4 3 3 5 1
PY2) Diş Protez Teknolojisi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır. 2 3 3 4 5
PY3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir 2 2 4 4 5
PY4) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir 1 2 5 4 4
PY5) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 5 2 3 4 4
PY6) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 3 3 4 4 5
PY7) . Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır 3 3 2 3 2
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir 2 3 3 3 3
PY9) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili teknolojiyi ve laboratuar araçlarını kullanır. 5 4 3 3 1
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 3 4 1 2 1
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 4 4 4 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri