SHM 004

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Adı: SHM 004 İş Sağlığı ve Güvenliği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör.Seda BAĞBANCI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı
Dersin Özeti

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım; iş yerinde risk önleme kültürü; güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Temel iş güvenliği konularında bilgi sahibi olur.

İş güvenliğinin işçi,işveren ve devlet ile olan bağlantısını kavrar.

İş güvenliği konusunda temel tanım ve hukuki bilgilere sahip olurlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İş güvenliği tanımı,tarihçesi,konuyla ilgili maddeler,kanun ve yönetmelikler, ülkemizdeki durumu
2. Hafta İş kazaları ve meslek hastalıkları
3. Hafta İş güvenliğinde yöntem
4. Hafta İş güvenliği organizasyonu.
5. Hafta İş kazalarının kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve bildirilmesi.
6. Hafta Kimyasal faktörler
7. Hafta Fiziksel faktörler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yangın ve ve elektirik güvenliği
10. Hafta Kişisel koruyucular
11. Hafta Kişisel koruyucu örneklemeleri
12. Hafta İlk yardıma giriş
13. Hafta Çeşitli kaza ve yaralanmalarda ilk yardım uygulamaları
14. Hafta Çeşitli kaza ve yaralanmalarda ilk yardım uygulamaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Kendi konularında yeterli altyapıya,bilgilere sahip olma;bu bilgileri karşılarına çıkan problemlerin çözümünde etkin kullanabilme becerisi, 1 1 1 1 1
PY2) Bulundukları işyerlerindeki sistemi analiz edip,gerektiğinde değişikliğe gitme,modern yöntemlerle yeni sistem tasarlama becerisi, 1 1 1 1 1
PY3) Karşılaştığı problemleri tanımlama,çözme yöntemlerini iş arkadaşları ile diyalogla çözme becerisi; bunu yaparkende sahip olduğu bilgileri modern yöntemlerle sentezleyerek karşılaştığı sorunları çözebilme, 1 1 1 1 1
PY4) Kendi konularıyla ilgili teorik,teknik,uygulamalı, hukuki,ilkyardım bilgilerine sahip olup,yeni bilgileri öğrenerek çağın gereklerine uyum sağlama becerisi 1 1 1 1 1
PY5) Problemlerin çözümünde, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi, 1 1 1 1 1
PY6) Hayatları boyunca sürekli eğitime, araştırma, geliştirme ve yenilenme becerisine sahip olma 1 1 1 1 1
PY7) Endüstriyel alanda işçi sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini uygulayabilme becerisine,gerektiğinde ilkyardım yapabilme bilgisine sahip olma 1 1 1 1 1
PY8) Endüstriyel alanda işçi sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini uygulayabilme becerisine,gerektiğinde ilkyardım yapabilme bilgisine sahip olma 1 1 1 1 1
PY9) İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda mevcut ve güncel durumları uygulayabilme yeteneğine sahip olma 1 1 1 1 1
PY10) Çalıştığı ortamda kanunun gerektirdiği yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma 1 1 1 1 1
PY11) İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda genel bakışı yakalamış ve çalışma durumunu buna göre ayarlama becerisinin geliştirilmiş olması 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 14 0 1 14
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 0 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 0 5
Toplam İş Yükü (Saat) 80
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri