DPR 118

Ağız ve Diş Anatomisi

Dersin Adı: DPR 118 Ağız ve Diş Anatomisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dt. Mustafa YILDIZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Diş anotomisi
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Diş hekimliğinde kullanılan temel terimler ve tanımlamaların rehberliğinde, ağız boşluğu alt üst çene kemikleri ve komşuluktaki anatomik yapıların anlatılması. Diş kuronu ve kök yapılarının tanıtılması ve lokalizasyon kavramlarının öğretilmesi. Dişlerin anatomik ve morfolojik özelliklerinin anlatılması. Mine, dentin ve sement dokularının anlatılması.
Dersin Özeti

Diş anatomisinde diş yapısı üzerindeki genel anatomik ve morfolojik oluşumların tanıtılması Dişlerin anatomik ve morfolojik özellikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;

  1. Dişler, çeneler ve komşuluğundaki yapılarla ilgili terminolojiyi eksiksiz söyleyebilir
  2. Diş bölümlerini ve yapılarını tanımlayabilir, terimleri uygun şekilde birleştirebilir.
  3. Notasyon sistemlerini bilir.
  4. Daimi ve süt dişlenmeyi birbirinden ayırt edebilir. sağ-sol ayırımı yapabilir.
  5. Dişlerin ark içindeki konumları ve kontak durumlarını ifade edebilir
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş, dersin öğrenim hedeflerinin ve amaçlarının öğrencilere anlatılması
2. Hafta Kavramların anlatılması
3. Hafta Diş yüzeylerinin isimlendirilmesi
4. Hafta Dişlenme formülleri
5. Hafta Düzlemler-eksenler
6. Hafta Dişin anatomik yapısı ; mine, dentin, pulpa kavramları
7. Hafta Terim birleştirme
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Dişin üzerindeki anatomik ve morfolojik oluşumlar
10. Hafta Notasyon sistemleri,Süt ve daimi dişlenmeAnatomik ve morfolojik özellikleri
11. Hafta Üst kesici dişlerin genel anatomik ve morfolojik özellikleriAlt kesici dişlerin genel anatomik ve morfolojik özellikleri
12. Hafta Üst Premolar dişlerin genel anatomik ve morfolojik özellikleriAlt Premolar dişlerin genel anatomik ve morfolojik özellikleri
13. Hafta Üst Molar dişlerin genel anatomik ve morfolojik özellikleriAlt Molar dişlerin genel anatomik ve morfolojik özellikleri
14. Hafta Alt üst kapanış ilişkileri Oklüzyona giriş
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir 3 2 2 4 5
PY2) Diş Protez Teknolojisi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır. 1 3 2 4 5
PY3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir 3 4 2 1 4
PY4) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir 3 1 2 4 5
PY5) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 4 3 3 3 5
PY6) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 4 3 4 3 2
PY7) . Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır 4 1 2 3 4
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir 3 4 3 1 2
PY9) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili teknolojiyi ve laboratuar araçlarını kullanır. 5 3 4 2 1
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 4 3 1 2 1
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 5 5 2 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri