DPR 106

Hareketli Protezler II

Dersin Adı: DPR 106 Hareketli Protezler II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dt.Mustafa YILDIZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Hareketli protezler
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Akrilik ve metal kaideli bölümlü protezlerin laboratuvar yapım yöntem ve tekniklerini değerlendirebilecektir
Dersin Özeti

Bu dersin sonunda öğrenci;

1. Klasik bölümlü protezleri yorumlayabilecektir.

2.Klasik bölümlü protezin modelini değerlendirir

3. Paralelometreyleprotezin giriş yolunu tespit eder

4. İskelet protezlerin modelajını yapabilir

5. Uygulanacak proteze göre kullanılması gereken anabağlayıcılarındoğruluğunu

tartışabilir.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;

1. Klasik bölümlü protezleri yorumlayabilecektir.

2. Klasik bölümlü protezin modelini değerlendirir

3. Paralelometreyleprotezin giriş yolunu tespit eder

4. İskelet protezlerin modelajını yapabilir

5. Uygulanacak proteze göre kullanılması gereken anabağlayıcılarındoğruluğunu

tartışabilir

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bölümlü protezler için model hazırlanması
2. Hafta Bölümlü protezler için kaide ve mum duvar hazırlanması
3. Hafta Kroşe tipleri ve kroşe bükümü
4. Hafta Modellerin artikülatöre bağlanması
5. Hafta Diş dizimi I
6. Hafta Diş Dizimi II
7. Hafta Muflaya alma
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Tesviye ve cila
10. Hafta Metal kaideli protez için tanı modeli elde etmek ve çalışma modeli elde etmek
11. Hafta Paralelometre ile model analizi
12. Hafta Dublikat alma ve revetman model hazırlama
13. Hafta İskelet protezlerin parçaları
14. Hafta İskelet protezmodelasyonu ve döküm kanallarının hazırlanması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir 5 2 4 2 3
PY2) Diş Protez Teknolojisi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır. 1 4 3 3 2
PY3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir 2 4 4 1 5
PY4) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir 1 3 4 2 4
PY5) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 3 4 3 5 4
PY6) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 1 5 4 2 2
PY7) . Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır 5 3 3 2 5
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir 1 2 3 3 3
PY9) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili teknolojiyi ve laboratuar araçlarını kullanır. 2 3 5 1 5
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 1 2 5 4 3
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 1 3 4 5 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri