DPR 105

Hareketli Protezler I

Dersin Adı: DPR 105 Hareketli Protezler I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dt.Mustafa YILDIZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Hareketli Bölümlü Protezler Prof. Dr. Bülent KESİM Hareketli Bölümlü Protezlerde Planlama Prof. Dr. Gülşen CAN Prof. Dr. Funda AKOLTAN
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Hastaya uygulanacak bir hareketli protezin laboratuar ve klinik uygulamaları arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmektir.
Dersin Özeti

Hareketli protez hasta tarafından takılıp çıkartılabilen ve eksik dişlerin yerini tutan yapay bir aygıt demektir.

Tüm doğal dişlerin olmadığı vakalarda yapılanlara "total protez" denir. Bu tür protezler halk arasında "takma diş" olarak bilinir. Bunlar bir kaide plağı üzerinde üst çenede 14 ve alt çenede de 14 olmak üzere toplam 28 yapay diş ihtiva eder. Diş hekiminin gerekli gördüğü bazı hallerde on ikişerden 24 diş de olabilir.Bazı ana dişlerin var olduğu, bazılarının da çekilmiş olduğu hallerde şayet takılıp çıkarılabilir bir protez yapılması gerekiyor ise, bu tür protezlere de "parsiyel protez" denir.
Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Hareketli protezin laboratuar safhalarını değerlendirir

1.1. Ölçüleri ve modelleri inceleyerek hazırlanacak protezle ilgili yapılması gerekenleriyorumlar

1.2.Hekimden gelen diş kayıtları ile hastaya uygun hareketli proteze karar verir

2. Hareketli protezin klinik uygulamalarının en doğru şekilde yapılması için gerekenleriyorumlar

2.1. Hekimle iletişim halinde ve hastanın istekleri doğrultusunda hareketli protezin klinikuygulamaları için gerekli alt yapı hazırlıklarını tanımlar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hareketli protezlerde alçı model hazırlığı
2. Hafta Alçıyı modele dökmek
3. Hafta Akrilik kaşık hazırlamak
4. Hafta Kutulama işlemi
5. Hafta Kaide plağı hazırlamak
6. Hafta Mum duvar yapımı
7. Hafta Modelleri artikülatöre bağlamak
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Dişlerin dizimi (Kesici dişler) Dişlerin dizimi (Azı dişleri)
10. Hafta Farklı diş dizim teknikleri
11. Hafta Diş eti modelajı yapmak
12. Hafta Modeli artikülatörden ayırmak ve muflaya almak
13. Hafta Muflada protezi bitirmek
14. Hafta Protezlerin tesfiye ve cilası
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 5 5 1 4 3
PY2) Diş Protez Teknolojisi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır. 1 2 4 5 1
PY3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 2 3 4 4 1
PY4) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 1 5 4 3 5
PY5) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 3 4 2 1 1
PY6) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 3 4 5 2 3
PY7) Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır. 2 3 4 1 5
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 1 3 4 4 2
PY9) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili teknolojiyi ve laboratuar araçlarını kullanır. 1 2 5 3 4
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 1 1 1 1 1
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 6 0 3 18
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 9 0 3 27
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 9
Toplam İş Yükü (Saat) 117
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri