DPR 102

Sabit Protezler I

Dersin Adı: DPR 102 Sabit Protezler I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dt.sezer ATAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Sabit protezler
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Ders bitiminde öğrenciler sabit protezler hakkında genel bilgi sahibi olarak diş dizimine başlayabilirler
Dersin Özeti

Tam metal ve metal plastik fasetli kuron ve köprü protezlerinin laboratuar aşamalarını uygulamak

Sabit Protezlerde doğru diş dizimi yapabilmek

Sabit protezlerin özelliklerini belirlemek

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci; 

1.Sabit protezlerin yapım aşamalarını bağımsız şekilde yönetebilir.

2.Çalışma modeli ve teşhimodelil arsındaki farkalrı özetler

3.Metal alt yapı tasarım prensiplerini tartışır.

4.Estetik ve fonksiyonel alt yapı modelajı uygular.

5.Sabit protelerin yapım aşamalarında kullanılan materyallerin özelliklerini tartışabilir

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Güdük Çivisi ve Kaide Modeli
2. Hafta Güdük elde etme ve artikülatöre alma
3. Hafta Tam metal kuron modelaj Tij mumunun bağlanması
4. Hafta Ön ısıtma Döküm
5. Hafta Tam metal kuronun tesviye ve cilası
6. Hafta Köprü ayaklarının modelajı Köprü gövdesinin modelajı
7. Hafta Tam veneer kuronun modelajı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Vestibülderetansiyon alanı oluşturma
10. Hafta Döküm Tesviye ve cila
11. Hafta Opaker sürme ve akrilik tepme Polimerizasyon işlemi
12. Hafta Köprü ayaklarının modelajı Köprü gövdesinin modelajı
13. Hafta Ağız içi –ağız dışı kombinedefektprotezive ağız dışı kombine defekt protezi
14. Hafta Tam veneer köprü metal aşaması Tam veneer köprü estetik aşaması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 3 4 5 4 4
PY2) Diş Protez Teknolojisi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır. 3 3 4 5 2
PY3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 2 2 3 5 2
PY4) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 2 2 2 1 2
PY5) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 4 3 3 3 2
PY6) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 2 2 3 3 1
PY7) Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır. 2 2 2 2 3
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 3 4 1 4 4
PY9) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili teknolojiyi ve laboratuar araçlarını kullanır. 2 2 2 3 3
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 1 2 4 1 5
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 3 1 2 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 13 0 4 52
Ödevler 8 0 4 32
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 12 12
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 0 6
Yari Yılsonu sınavı 1 0 9 9
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri