DPR 101

Diş Protez Araç ve Madde Bilgisi

Dersin Adı: DPR 101 Diş Protez Araç ve Madde Bilgisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dt.Sezer ATAL
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Araç ve madde bilgisi
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Diş hekimliğinde kullanılan maddelerin kimyasal, fiziksel yapıları, klinik ve laboratuarın kullanımlarını, sınıflayabilmek, karşılaştırabilmek ve değerlendirmektir
Dersin Özeti

Diş protezinde kullanılacak malzemeleri tanımak,uygun malzemeleri uygun dişlere gelecek şekilde ayarlamak, genel olarak mesleki hayatında çalışma aletlerini belirlemek

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Sabit protezlerin yapımında kullanılan materyallerin genel özelliklerini ve kullanım

alanlarına göre birbiri

ile olan etkileşimini sorgulayabilecektir.

2.Dental seramiklerin kimyasal yapısını ve özelliklerini açıklar.

3.Döküm tekniğinin ayrıntılarını ve olası hataların nedenlerini açıklar.

4. Yapıştırma simanlarınınendikasyonuna göre kullanır.

5.Protetik diş tedavisindeki materyallerin biyouyumluluk açısından önemini açıklar.

 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Model ve Die Materyalleri
2. Hafta Revetman ve Diş hekimliğinde metal dökümü
3. Hafta Metal ve Alaşımların Yapısı ve Özellikleri
4. Hafta Dental Alaşımlar – Kimyasal yapısı ve Özellikleri
5. Hafta Geçici Kuron-Köprü Materyalleri
6. Hafta Yapıştırma Simanları
7. Hafta Dental Seramikler – Kimyasal yapısı ve Özellikleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Protetik diş tedavisinde tesviye ve polisaj
10. Hafta Implant Materyalleri
11. Hafta ölçü maddeleri
12. Hafta Mumlar
13. Hafta Yapay dişler
14. Hafta Polimerler ve Polimerizasyon
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 5 2 3 4 1
PY2) Diş Protez Teknolojisi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır. 2 4 2 3 3
PY3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 2 1 4 3
PY4) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 2 5 4 1 2
PY5) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 2 1 3 4 5
PY6) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 2 3 3 4 5
PY7) Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına ve insan haklarına uygun davranır. 1 2 3 4 4
PY8) İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 1 3 4 5 2
PY9) Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili teknolojiyi ve laboratuar araçlarını kullanır. 3 2 3 4 5
PY10) Mesleğin gerektirdiği değişim ve gelişimleri takip etmek. 1 5 3 4 1
PY11) Alan il ilgili belirli tecrübe kazanmak. 1 5 4 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 6 0 3 18
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 9 0 3 27
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 9
Toplam İş Yükü (Saat) 117
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri