ÇGL XXX

Bölüm Seçmeli

Dersin Adı: ÇGL XXX Bölüm Seçmeli
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Baykoç, N. (2006) Hastanede Çocuk ve Genç. Gazi Kitabevi, Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Hastanede yatarak veya ayakta tedavi gören 0-18 yaş gurubu çocuklar ile diğer sağlık kurulularına gelen çocukların hastane yaşantısına hazırlanmaları, çocuk-aile-personel etkileşimi ile çocukların gelişim alanlarını destekleyici uygulamalar hakkında bilgi
Dersin Özeti

Hastanede yatarak tedavi gören ve diğer sağlık kuruluşlarına başvuran çocukların gelişimsel ve ruhsal durumları Hastaneye hazırlayıcı eğitim Çocuk-aile-personel etkileşimi Çocuk ve aileleri teşhis ve ameliyata hazırlama Hastanede oyun Hastane okulları Ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel Hastanede yatan çocukların hakları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Hastanede yatarak veya ayakta tedavi gören ve diğer sağlık kuruluşlarına başvuran 0-18 yaş çocukların gelişim özellikleri, çocuk gelişimci olarak çocuk-aile ve personele uygun yaklaşım ve hastanede uygun gelişim destek programlarının hazırlanması hakkında bilgi edinmek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yaş gruplarına göre hastanede yatan çocuklar
2. Hafta Diğer sağlık kuruluşlarına başvuran çocuklar
3. Hafta Hastalık ve hastaneye yatışın çocuk üzerine etkisi
4. Hafta Çocuk-aile-personel etkileşimi
5. Hafta Çocukların hastane yaşantısına hazırlanmaları
6. Hafta Hastaneye hazırlayıcı eğitim programları
7. Hafta Çocuklarda sağlıklı gelişme sorunları ve çocuk gelişimcinin rolü
8. Hafta ara sınav
9. Hafta Çocuk ve aileleri teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama
10. Hafta Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oyun
11. Hafta Hastane okulları
12. Hafta Ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel
13. Hafta Hastanede yatan çocukların hakları
14. Hafta Final sınavı hazırlık
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur. 1 1 1 1 1
PY2) Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 1 1 1
PY4) Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek 1 1 1 1 1
PY5) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahi 1 1 1 1 1
PY6) Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir. 1 1 1 1 1
PY8) Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür 1 1 1 1 1
PY9) Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 1 1 1 1 1
PY10) Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. 1 1 1 1 1
PY11) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 11
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 11
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 16
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri