ÇGL 419

Çocuk ve Medya

Dersin Adı: ÇGL 419 Çocuk ve Medya
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Ali Tansu BALCI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Ertürk, Yıldız Dilek; Akkor Gül, Ayşen. (2006), Çocuğunuzu Televizyona teslim Etmeyin, Nobel Yayın, Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı İnsan ve Teknoloji - CSA Yayın Ajansı
Dersin Amacı Bir çocuk gelişimci olarak medyaya karşı duyarlılık kazandırmak, sorumluluk almaya hazırlamak amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Medya ile ilgili temel kavramlar (Yazılı, görsel, sosyal medya); Medyanın fonksiyonları; Medyanın klişeleri, önyargıları, yanlılıkları; Gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internette çocuk haberleri, çocuğa bakış açısı / Çocuğun medyada temsili; Çocukların gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internet kullanımı şekli, sıklığı, süresi; Gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internetin çocuğa etkileri *Cinsiyet algısı, rol modeli, sosyal kurallar, tüketime yönlendirme; Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internet incelemesi; Yararları; Zararları; Çocuk gelişimcinin medyadaki ve medya üzerindeki rolü ve önemi; Çocuk gelişimcinin anne-babaları, eğitimcileri, medya patronları ve çalışanlarını, toplumun diğer kesimlerini bilinçlendirme fonksiyonu.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Bu dersin sonunda öğrenci; Medya ile ilgili genel kavramları tanıyabilecek;

2. Medyanın fonksiyonları, önyargıları ve yanlılıklarının farkına varabilecek;

3. Çocuğun medyada temsilini kavrayabilecek; medyanın çocuk üzerindeki etkilerini yorumlayabilecek;

4. Bir çocuk gelişimci olarak medya ve çocuk konusuna karşı gerekli duyarlılığı geliştirebilecek;

5. Toplumun gerekli kesimlerini bilinçlendirme görevinin farkına varabilecek ve sorumluluk almaya hazırlanacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Medya ile ilgili temel kavramlar (Yazılı, görsel, sosyal medya)
2. Hafta Medyanın fonksiyonları
3. Hafta Medyada klişeler, önyargılar, yanlılık
4. Hafta Çocuğun medyada temsili / Gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internette çocuk haberleri, çocuğa bakış açısı
5. Hafta Çocuğun medyada temsili / Sınıfiçi tartışması
6. Hafta Çocukların gazete, kitap, dergi, broşür, billboard, radyo, film, televizyon, internet kullanım şekli, sıklığı, süresi, çocuklar üzerindeki etkileri ( Cinsiyet algısı, rol modeli, sosyal kurallar, tüketime yönlendirme vd.)
7. Hafta Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı, film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / Açık Anlatım *Yararları *Zararları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Çocuklar için hazırlanmış olan gazete, kitap, dergi, broşür, radyo programı, film, televizyon programı, internet siteleri incelemesi / ÖDEV
10. Hafta Çocuk gelişimcinin medyadaki ve medya üzerindeki rolü ve önemi
11. Hafta Çocuk gelişimcinin anne-babaları, eğitimcileri, medya patronları ve çalışanlarını, toplumun diğer kesimlerini bilinçlendirme fonksiyonu
12. Hafta Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma
13. Hafta Çocuk Gelişimci bilinci ve duyarlılığı ile çocuklara uygun medya örnekleri önerisi hazırlama, sunma, tartışma
14. Hafta proje sunumu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2 1 3 1 2
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 1 2 1 2 1
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 3 1 2
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 1 2 1 2 1
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 2 1 3 1 2
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 1 2 1 2 1
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 2 1 3 1 2
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 1 2 1 2 1
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 2 1 3 1 2
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 1 1 1 1 1
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 2 1 2 1 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 3 10 2 36
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri