ÇGL 417

Mezuniyet Tez Çalışması I

Dersin Adı: ÇGL 417 Mezuniyet Tez Çalışması I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 8
Kredi Değeri 5
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gürhan BEBEK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Tez Nasıl Yazılır? - Anı Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Alanla İlgili Ulusal ve Uluslarası Güncel Literatür
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencinin tez hazırlamaya yönelik olarak planlama yapma ve elde ettiği veri ve bilgiler doğrultusunda sentez yapabilme becerisi kazanmasını sağlamak.
Dersin Özeti

Öğrencinin Lisans öğrenimi boyunca kazandığı teorik ve pratik bilgiler doğrultusunda belirleyeceği bir konu üzerinde danışman öğretim üyesi gözetiminde yapacağı mezuniyet tezi ile ilgili planlama, veri toplama ve tez hazırlama çalışma aşamalarını içerir

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Araştırma tekniklerini kullanarak, araştırmada kullanılacak değişkenleri seçer. 

2. Değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini anlar.

3. Araştırmaya ilişkin denenceleri oluşturur.

4. Araştırmaya uygun yöntem ve ölçme araçlarını seçer ve araştırma bulgularını yazar ve yorumlar.

5. Araştırmada kullanılan kaynakları uluslararası standartlara uygun şekilde listeler. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 1 40
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 60
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çalışma konusunun belirlenmesi
2. Hafta Çalışma konusunun belirlenmesi
3. Hafta Veri toplama aracının belirlenmesi
4. Hafta Amaç, problem ve alt problemlerin belirlenmesi
5. Hafta Amaç, problem ve alt problemlerin belirlenmesi
6. Hafta Uygulama yapılması için gerekli yazışmaların yapılması
7. Hafta İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması
8. Hafta İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması
9. Hafta Konu ile ilgili çalışmaların derlenmesi
10. Hafta Konu ile ilgili çalışmaların derlenmesi
11. Hafta İstatistiksel yöntemin belirlenmesi
12. Hafta Yöntemin yazılması
13. Hafta Yapılan çalışmalara ilişkin rapor hazırlama
14. Hafta Ara rapor sunumu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 3 2 3 2 3
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 3 2 3 2
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 1 1 1 3
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 1 3 2 3 1
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 1 1 1 3
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 1 3 2 3 1
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 3 1 1 1 3
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 1 3 2 3 1
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 3 1 1 1 3
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 2 3 2 3 2
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 3 2 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 14 0 3 42
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri