ÇGL 416

Çocuk ve Müzik

Dersin Adı: ÇGL 416 Çocuk ve Müzik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Seval SÜRMENELİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Artan, İsmihan., (1994),?Okulöncesi Dönemde Müzik Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri?, Okulöncesi Eğitimciler İçin El kitabı, YA-PA Yayınları, İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı Çocuk ve Müzik - BU Yayınevi
Dersin Amacı Müziğin tanımı, amaçları, eğitimdeki önemi; Çocukluk döneminde müzik gelişimi, eğitimde kullanılan müzik teknikleri,Ses Dinleme ve ayırt etme, Şarkı söyleme, Yaratıcı hareket ve dans,Ritim ,Müzikli öyküler ,Eğitimcini rolü ve önemi, Ortam ve çalgılar, Müziğin diğer gelişim alanları ile ilişkisi ,Müzikle ilgili yaklaşımlar, Değişik çocuk grupları (örn: b
Dersin Özeti

Çocuklukta ve yaşam boyu işitsel algının önemi, İşitsel algı ve müziğin çocuk gelişimindeki önemi, Müziğin gelişim alanları ile ilişkisi, Çocukluk döneminde müzik gelişimi, Çocukluk döneminde müzik çalışmalarında kullanılan müzik teknikleri, Ses Dinleme ve ayırt etme, Şarkı söyleme, Yaratıcı hareket ve dans, Ritim, Müzikli öyküler, Gelişimci/eğitimci/ailenin rolü ve önemi, Ortam ve çalgılar, Müzikle ilgili yaklaşımlar, Müziğin tedavi edici rolü, Değişik çocuk grupları (örn: bebekler, okulöncesi dönem çocukları, ilköğretim dönemindeki çocuklar, engelliler, hastanede yatan çocuklar...) için gelişimi desteklemede kullanılabilecek müzik programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.        Bu dersin sonunda öğrenci; Çocuklukta ve yaşam boyu işitsel algının önemini, müziğin çocuk gelişimindeki önemi ve müziğin gelişim alanları ile ilişkisini kavrayabilecek

2.        Müziğin gelişimini gelişim dönemlerine göre sıralayabilecek;

3.        Kullanılan teknikleri kavrayabilecek, yorumlayabilecek, benzerlik ve farklılıklarını kavrayabilecek, bu teknikleri çocuklar ile kullanmaya hazırlanacak;

4.        Gelişimci/eğitimci/aile ile ortam ve materyalin özelliklerini tanımlayabilecek ve örnekler verebilecek;

5.        Müzikle ilgili yaklaşımları belirtebilecek ve karşılaştırabilecek değişik çocuk gruplarının gelişimlerini destekleyebilecek müzik programları hazırlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirebilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ders Tanıtımı
2. Hafta Çocuklukta ve yaşam boyu işitsel algının önemi İşitsel algı ve müziğin çocuk gelişimindeki önemi
3. Hafta Müziğin gelişim alanları ile ilişkisi
4. Hafta Çocukluk döneminde müzik çalışmalarında kullanılan müzik teknikleri
5. Hafta Yaratıcı Hareket ve Dans- Etkinlik Örnekleri
6. Hafta Nefes Açama Şarkı Söyleme- Etkinlik Örnekleri
7. Hafta Müzikli Öykü-Etkinlik Örnekleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Teknikler ? Öğrenci Sunumları
10. Hafta Gelişimci/eğitimci/ailenin rolü ve önemi
11. Hafta Çalgılar Müzikle ilgili yaklaşımlar
12. Hafta Uygulama Örnekleri
13. Hafta Proje Sunumları
14. Hafta Proje Sunumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 5 4 3 4 5
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 5 3 4 4 5
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 4 4 5 5 4
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 5 4 5 5 5
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 5 4 5 3
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 5 4 3 5 5
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 4 5 5 3 4
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 5 4 3 4 5
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 5 3 4 4 5
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 4 5 5 4 4
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 5 3 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 2 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 1 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 161
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri