ÇGL 412

Çocuk Sanat ve Yaratıcılık

Dersin Adı: ÇGL 412 Çocuk Sanat ve Yaratıcılık
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Matthews,J(1994).Help children to Draw&Paint in Early Childhood Children&Visual Representatıon.
Yardımcı Ders Kitabı Yaratıcılık Nedir ve Nasıl Olunur? - GALA Film Sanat Ürünleri
Dersin Amacı Öğrencilerin yaratıcı düşünceye sahip olmaları için gerekli teknikleri öğrenebilmelerini ve kullanabilmelerini, Çocuklarda gelişimlerine göre yaratıcılığın gelişimini, Öğrendikleri yaratıcı düşünce tekniklerini çocukla iletişim kurmaları ve çocuklarla yap
Dersin Özeti

Yaratıcılığın insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi geliştirici teknik ve yöntemler, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitim kurumunun ve ailenin rolü, yaratıcı düşünme ile ilgili farklı kuramlar, çocuklar için yaratıcı çevre koşullarının nasıl sağlanması gerektiği ve çocukların gelişimsel beceri düzeylerine uygun yaratıcı uygulamaların seçilmesi, çocukların resim çizme gelişim aşamaları, sanatı çocuğun yaratıcılığını destekleyebilmek için kullanımıdır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Kendi yaratıcılıklarını geliştirme

2. Çocukların yaşlarına göre yaratıcılığın gelişimi, yaratıcı yöntem ve teknikleri ile çocuklarla iletişim kurma yöntemleri

3. Yapılacak uygulamalarla çocukların yaşlarına göre kullanılabilecekleri materyalleri seçebilme

4. Çocukların gelişim seviyelerine uygun yaratıcı eğitim programları hazırlayabilme

5. Sanat programları ile çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını destekleyebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yaratıcılık nedir, yaratıcılığın insan yaşamındaki yeri, yaratıcılık ve beyin
2. Hafta Yaratıcılık düşünme kuramları
3. Hafta Yaratıcılık süreçleri, yaratıcı düşünmeyi geliştirici teknik ve yöntemler
4. Hafta Yaratıcılığı etkileyen faktörler
5. Hafta Yaratıcılığı öğrenmede eğitim kurumları ve öğretmenler
6. Hafta Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat
7. Hafta Çocuklarda çizimle ilgili gelişimsel aşamalar, çocuk ve resim
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Müzelerin ve sanat galerilerinin çocuğun yaşantısındaki önemi
10. Hafta Yaratıcı sanat çalışmaları ve artık materyaller,
11. Hafta Estetik gelişim
12. Hafta Proje(Müzelere gezi ve ödev hazırlama)
13. Hafta uygulama
14. Hafta uygulama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 3 1 2 1 3
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 1 3 2 3 1
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 1 3 1 2
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 1 3 2 3 1
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 1 2 1 3
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 1 3 2 3 1
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 2 1 3 1 2
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 1 3 2 3 1
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 3 1 2 1 3
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 1 3 3 3 1
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 2 1 3 1 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 3 10 2 36
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri