ÇGL 410

Türk Toplumunda ve Farklı Kültürlerde Çocuk

Dersin Adı: ÇGL 410 Türk Toplumunda ve Farklı Kültürlerde Çocuk
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Kültürel Psikoloji, Evrim Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Onur, B. (2005). Türkiye`de Çocukluğun Tarihi. İmge Yayıncılık
Dersin Amacı Dersin amacı, çocuğun Türk toplumu ve diğer toplumlardaki algılanış biçimi hakkında bilgi vermenin yanı sıra çocuğun kültürel yapısında rol oynayan aile, çevre, akran etkileşimi ve çocuk oyunları ile ilgili temel bilgiler kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Farklı kültürlerde ve Türkiyede çocuk olgusu, değişen dünyada çocuk, farklı toplumlarda ve Türk toplumunda çocuk anlayışı ve çocuğa bakış, çocuk ve çocukluğun algılanışındaki gelişmeler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Çocuğun Türk toplumu ve diğer toplumlarda algılanma biçimi.

2. Çocuk-aile ve akran etkileşimi.

3. Farklı kültürlerde ve Türkiyede çocuk olgusu.

4. Değişen dünyada çocuk, farklı toplumlarda ve Türk toplumunda çocuk anlayışı

5. Çocuğa bakış, çocuk ve çocukluğun algılanışındaki gelişmeler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çocukluğun tarihi
2. Hafta Çocuk kültürü
3. Hafta Çocuk ve oyun kültürü
4. Hafta Oyuna ilişkin tutumlar -Oyun araçları
5. Hafta Oyun türleri -Oyun yerleri
6. Hafta Çocukluk anıları
7. Hafta Çocuklarla ilgili toplumsal değerler
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Türk toplumunda gelenekler/yaşam tarzı
10. Hafta Türk toplumunda ve farklı kültürlerde eğitim öğretim yaşamı
11. Hafta Türk toplumunda ve farklı kültürlerde eğlence kültürü
12. Hafta Türk toplumunda ve farklı kültürlerde gündelik yaşam
13. Hafta Türk toplumunda ve farklı kültürlerde çocuk yetiştirme
14. Hafta Türk toplumunda ve farklı kültürlerde eğlence kültürü
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1 3 2 1 1
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 3 1 3 2 1
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 3 1 3 2
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 1 1 3 2 1
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 1 3 2 3 1
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 3 2 1 1 3
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 2 1 1 3 1
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 3 2 3 1 3
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 1 3 2 1 3
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 3 1 3 2 3
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 1 3 1 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 3 10 2 36
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri