ÇGL 409

Yaratıcı Drama

Dersin Adı: ÇGL 409 Yaratıcı Drama
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Seval SÜRMENELİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Mussen, P.H., Conger, J.J., Hustant, A.C.(1990) Child development & Personality.
Yardımcı Ders Kitabı Eğitimde Yaratıcı Drama - PEGEM A Yayıncılık
Dersin Amacı Yaratıcı dramaya ait temel kavramları öğrenmek, yaratıcı drama uygulamalarına katılmak ve normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocukların gelişimine uygun yaratıcı drama programları hazırlamaktır.
Dersin Özeti

Eğitimde yaratıcı drama tanımı, özellikleri, örnek uygulamaları, model görünümü, örnek uygulamaları, Eğitimde yaratıcı drama programının planlanması Eğitimde yaratıcı drama programının uygulanması, Eğitimde yaratıcı drama programının değerlendirilmesi,Eğitimde yaratıcı drama ilkeleri, Oyunlar ve doğaçlamalar ve örnek uygulamaları, Konu kaynaklı drama ve örnek uygulamaları,Parmak oyunları, pandomim bağımlı-bağımsız dramatizasyon ve örnek uygulamaları, Zihinsel engelli çocukla yaratıcı drama

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;

1. Drama, eğitimde yaratıcı drama tanımı ve hedefleri ilgili bilgileri kazanır

2.  Drama ve eğitimde yaratıcı dramanın özellikleri ile ilgili bilgileri kazanabilecek

3. Eğitimde yaratıcı drama programının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olacaktır

4. Eğitimde yaratıcı drama ile ilgili gerekli teknikleri kullanacak

5. Uygulamalar planlayacak ve değerlendirecek hazır bulunuşluğa sahip olacaktır

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Eğitimde yaratıcı dramaya yönelik temel kavramlar
2. Hafta Eğitimde yaratıcı drama programının içeriği ve planlanması
3. Hafta Eğitimde yaratıcı dramanın ilkeleri ve program uygulamalarına giriş
4. Hafta Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları I
5. Hafta Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları II
6. Hafta Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme III
7. Hafta Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme IV
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme V
10. Hafta Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme VI
11. Hafta Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme VII
12. Hafta Zihinsel engelli çocuklarda dramanın özellikleri ve örnek uygulama I
13. Hafta Zihinsel engelli çocuklarda dramanın özellikleri ve örnek uygulama II
14. Hafta sunumlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2 3 3 4 3
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 2 3 3 5
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 4 5 4 3
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 3 3 2 3 5
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 3 3 2 2
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 3 2 4 4 5
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 3 2 3 3 3
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 3 3 3 4 5
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 4 4 3 4 3
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 3 5 4 4 3
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 3 5 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 14 0 1 14
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 1 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri