ÇGL 403

Erken Müdahale

Dersin Adı: ÇGL 403 Erken Müdahale
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Allen, S. F. (2007). Parents Perceptions of Intervention Practices in Home Visiting Programs. Infant and Young Children, 20(3), 266-281.
Yardımcı Ders Kitabı 2. M. W., Walker, K., Hampton, E. M., Buddle, B. S., Freeman, T., Ruschman, N., et al. (2006).
Dersin Amacı Erken mudahale hizmetleri ve isleyisi konusunda bilgi kazandirmak
Dersin Özeti

1) Erken müdahale tanımı ve amaçlarını öğrenir

2) Bireyselleştirilmiş aile hizmet planı hakkında bilgi sahibi olur

3) Erken müdahale konuları hakkında farkındalık sağlanır

4) Erken müdahale basamaklarını içselleştirerek öğrenir

5) Erken müdahale hizmet seceneklerini bilir

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Erken müdahale tanımı ve amaçlarını öğrenir

2) Bireyselleştirilmiş aile hizmet planı hakkında bilgi sahibi olur

3) Erken müdahale konuları hakkında farkındalık sağlanır

4) Erken müdahale basamaklarını içselleştirerek öğrenir

5) Erken müdahale hizmet seceneklerini bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ders içeriğinin ve dönem içi ödevlerin tanıtımı
2. Hafta Erken müdahale tanimi
3. Hafta Erken mudahale amaclari
4. Hafta Erken mudahale hizmetleri ve hizmet seçenekleri
5. Hafta Erken mudahale basamaklari
6. Hafta Erken mudahale projeleri
7. Hafta Erken müdahalede tanılama
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Erken cocukluk projeleri odev sunumu
10. Hafta Erken cocukluk projeleri odev sunumu
11. Hafta Erken müdahalede aile merkezli uygulamalar
12. Hafta Bireysellestirilmis aile hizmet plani
13. Hafta Erken mudahalede dunyadaki gelişmeler ödev sunumu
14. Hafta Erken mudahalede dunyadaki gelişmeler ödev sunumu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2 3 3 4 3
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 2 3 3 5
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 4 5 4 3
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 3 3 2 3 5
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 3 3 2 2
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 3 2 4 4 5
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 3 2 3 3 3
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 3 3 3 4 5
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 4 4 3 4 3
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 3 5 4 4 3
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 3 5 4 2 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri