ÇGL 316

Çocuk Hakları ve Yasalar

Dersin Adı: ÇGL 316 Çocuk Hakları ve Yasalar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Seval SÜRMENELİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1-B. M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocuk hakları ve koruma Aile refahı ve koruma
Yardımcı Ders Kitabı 2-Çocuk Koruma Kanunu 3- Ülke mevzuatında çocuğa yönelik ilgili yasalar
Dersin Amacı Genel olarak hak temelli yaklaşıma sahip birey yetişmesi. Alanda çalışmaya başlayan meslek çalışanının çocuklara yönelik hak ihlali veya hak mahrumiyeti ile karşılaştığında neyi nasıl yapması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmasının sağlanması. Bununla
Dersin Özeti

1-Çocuk Haklarının temel ilkeleri 2- B. M. Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanınan temel haklar 3- Çocuk İstismarı ve istismar mağduru çocuğa yaklaşım 4- İhmal ve istismar mağduru çocuğu yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirler 5- Çocuk Adalet Sistemi ve özellikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Öğrenci karşılaştığı olaylarda çocuğun menfaatlerini korumayı bilir.

2. Hak kaybı durumunda başvuracağı mekanizmaları bilir

3. Genel olarak karşılaştığı her olayda hak temelli bir yaklaşım gösterir.

4. Çocuk istismarına yönelik vakalarda çocuğa nasıl ve kimlerden destek alması gerektiğini öğrenir.

5. Her olayda çocuğun üstün yararına uygun davranış geliştirir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta çocuk hakları yasal düzenlemeler
2. Hafta çocuk hakları yasaları
3. Hafta aile ve çocuk refahı
4. Hafta çocuk istismarı ve ihmali
5. Hafta çocuk istismarı ve ihmali
6. Hafta çocuk hakları afiş ödevi
7. Hafta çocuk hakları kamu spotu ödevi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta çalışan çocuklar
10. Hafta suça itilen çocuklar
11. Hafta suça itilen çocuklar
12. Hafta yoksulluk ve çocukluk
13. Hafta boşanma ve çocuk
14. Hafta korunmaya muhtaç çocuklar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2 3 1 3 2
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 3 2 3 2 3
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 2 3 1
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 3 2 3 2 3
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 2 3 1 3 2
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 3 2 3 2 1
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 1 3 2 3 1
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 3 2 3 2 3
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 2 3 1 3 2
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 3 2 3 2 3
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 1 3 2 3 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 11
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 11
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 16
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri