ÇGL 315

Sosyal Gelişim

Dersin Adı: ÇGL 315 Sosyal Gelişim
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Kamala KAHRAMANOVA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi - MORPA Kültür Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Bergen, Doris. (2007), Human Development, Traditional and Contemporary Theories, Pearson Prentice Hill, USA.
Dersin Amacı Öğrencilerin sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili bilgilenmeleri, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili ailelere, profesyonellere, ilgili kurum ve kuruluşlara öneri verebilecek düzeye gelmeleri, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgi
Dersin Özeti

Sosyal duygusal gelişim ve kişilik gelişimiyle ilgili temel kavramlar, Duygusal gelişim, kişilik gelişimiyle ilgili yaklaşımlar, kişilik gelişimini etkileyen faktörler, sosyal duygusal gelişim süreci, sosyal gelişimle ilgili yaklaşımlar, sosyal duygusal gelişimi etkileyen faktörler, sosyal becerilerin tanımlanması, değerlendirilmesi, gecikme durumlarının fark edilmesi, cinsel gelişim ve eğitim, anne-baba ve eğitimcilere sosyal-duygusal, cinsel ve kişilik gelişimiyle ilgili öneriler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili temel kavramları tanımlayabilecek; sosyal duygusal gelişim sürecini kavrayabilecek ve sıralayabilecek

2. Sosyal duygusal gelişimi etkileyen faktörler hakkında bilgi edinebilecek ve bu faktörlerin etkisini olumlu yöne çevirmek üzere öneriler geliştirebilecek 

3. Gecikme durumlarını farkedebilecek ve gecikmelere duyarlı olabilecek; gecikme durumunda uygun davranışı gösterebilecek; kişilik gelişiminin önemini kavrayabilecek

4. Çocuklukta kişilik gelişimine ilişkin doğru yönlendirme yapabilme becerisi kazanabilecek;

5. Bir gelişimci bakış açısı ile tanımlayabilecek ve ailelere, eğitimcilere, ilgili profesyonellere öneriler verebilecek 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal duygusal gelişim ve kişilik gelişimiyle ilgili temel kavramlar
2. Hafta Kişilik gelişimiyle ilgili kuramlar
3. Hafta Kişilik gelişimini etkileyen faktörler
4. Hafta Duygusal gelişim
5. Hafta Duygusal gelişimde problem durumların farkedilmesi, anne-babalara öneriler
6. Hafta Duygusal gelişimde problem durumların farkedilmesi, anne-babalara öneriler /ÖDEV
7. Hafta Sosyal gelişimle ilgili kuramlar
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sosyal gelişim süreci
10. Hafta Sosyal gelişimi etkileyen faktörler
11. Hafta Sosyal becerilerin değerlendirilmesi
12. Hafta Sosyal gecikme durumlarının fark edilmesi, uygun müdahele yöntemlerinin belirlenebilmesi, anne-babalara öneriler
13. Hafta Konu ile ilgili yapılmış araştırmaların incelenmesi, proje hazırlamaya yönelik öneriler geliştirme / ÖDEV
14. Hafta Örnek Olay, Rol Yapma/Drama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2 3 1 2 1
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 3 1 2 1 3
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 3 1 2 1
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 3 1 2 1 2
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 2 3 1 2 1
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 3 1 2 1 3
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 2 3 1 2 1
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 2 1 2 1 2
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 3 3 1 2 1
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 2 1 2 1 3
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 3 3 1 2 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri