ÇGL 314

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar

Dersin Adı: ÇGL 314 Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gürhan BEBEK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Üstün Yetenekli Çocuklar - ÖZAŞAMA Matbaacılık
Yardımcı Ders Kitabı Üstün Zekalılar,Özellikleri,Tanılanmaları,Eğitimleri - MAYA Akademi Yayınları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere, üstün yetenekli çocuğu tanıma ve gelişim profilini analiz ederek tanılama yapabilme; çocukların gereksinimlerine bağlı olarak uygun destek programlarını geliştirme becerileri ile aile ve öğretmenlerine danışmanlık sunma becerilerini
Dersin Özeti

Üstün yeteneğin tanımı, 2-Üstün yetenekli çocukların karakteristik özellikleri ve üstün yetenek tipleri, 3-Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri 4- Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve kullanılan araçlar, 5-Üstün yetenekli çocukların ihtiyaçları 6-Eğitim modelleri, 7-Ana-babaları ve öğretmenleri üstün yetenekli çocuklara nasıl yaklaşım göstermeli, 8- Üstün yetenekli çocuklar için program geliştirme ve uygulama prensipleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci;

1- Üstün yetenekli çocuğun karakteristik özelliklerini bilir

2-Üstün yetenekli çocuğa gelişimsel tanılama yapar,

3-Çocukların gereksinimlerine bağlı olarak destek program planlar ve uygun yönlendirmeleri yapar

4-Bireysel destek programı hazırlar, uygular ve değerlendirir

5-Aile ve öğretmenlerine gerekli danışmanlık çalışmalarını yapar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Üstün yeteneğin tanımı
2. Hafta Üstün yetenekli çocukların karakteristik özellikleri
3. Hafta Üstün yeteneklilik tipleri,
4. Hafta Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçları
5. Hafta Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçları
6. Hafta Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve bilgi kaynakları,
7. Hafta Üstün yetenekli çocuklarda görülen sosyal -duygusal sorunlar
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Üstün yetenekli çocuklarda görülen sosyal -duygusal sorunlar
10. Hafta Eğitim modelleri
11. Hafta Eğitim modelleri
12. Hafta Üstün yetenekli çocuklar için program geliştirme ve uygulama prensipleri
13. Hafta Ana-babalar ve öğretmenler üstün yetenekli çocuklara nasıl yaklaşım göstermeli
14. Hafta finale hazırlık
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2 3 1 3 2
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 3 2 3 2 1
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 3 2 1 1
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 3 2 1 2 1
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 2 1 1 1 2
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 3 2 1 2 1
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 1 1 2 1 2
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 3 2 1 2 1
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 2 1 1 1 2
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 3 2 1 2 1
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 1 1 2 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri