ÇGL 313

Hastanelerde Staj

Dersin Adı: ÇGL 313 Hastanelerde Staj
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gürhan BEBEK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi - MORPA Kültür Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Laura E.Berk(2002).Infants and Children:Prenatal Through Middle Childhood.Allyn and Bacon. Bayhan,S.B.,Artan,İ(2004)Çocuk Gelişimi ve Eğitimi.Morpa Kültür Yayınları.
Dersin Amacı Öğrencinin eğitim programlarını uygulayabilmesini, bireysel değerlendirme ve aile danışma ve eğitimi hizmeti planlama becerilerini kazanmasını sağlamak.
Dersin Özeti

Erken çocukluk döneminde, çocuğun gelişimi ve eğitimi ile ilgili teorik bilgileri pratiğe dökme.
Özel eğitim alanında çalışmalar yapma.
Aile danışmanlığı ile ilgili bilgilerin çeşitli resmi ve özel sağlık kurumlarında 4 hafta süre ile gözlem ve uygulama yapma.
Uygulama ve deneyimleri raporlaştırma.
  

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Lisans eğitimi boyunca kazanılan teorik ve pratik bilgileri uygular.

2. Gözlem yapar ve yapılanları raporlaştırır.

3. İhtiyaca göre eğitim programları hazırlar.

4. Bireysel değerlendirme yapar.

5. Ailelere danışmanlık verir. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 80
Laboratuar 1 30
Uygulama 1 30
Alan Çalışması/Staj 1 30
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Eğitim ve gözlem
2. Hafta Uygulama
3. Hafta Uygulama
4. Hafta Uygulama
5. Hafta Uygulama
6. Hafta Uygulama
7. Hafta Uygulama
8. Hafta Uygulama
9. Hafta Uygulama
10. Hafta Uygulama
11. Hafta Uygulama
12. Hafta Uygulama
13. Hafta Uygulama
14. Hafta Uygulama ve Dosya teslimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 5 3 4 4 5
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 3 3 3 3 3
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 4 4 4 3 4
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 4 4 4 4 4
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 4 3 4 4 5
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 3 3 3 3 3
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 5 4 4 3 4
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 4 4 4 4 4
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 4 3 4 4 5
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 3 3 3 3 3
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 4 4 4 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 2 0 3 6
Uygulamalı Ders 14 0 4 56
Ödevler 1 12 2 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 12 2 14
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 0 4 56
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 3 11 2 39
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 241
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri