ÇGL 311

Akran İlişkileri ve Zorbalık

Dersin Adı: ÇGL 311 Akran İlişkileri ve Zorbalık
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gürhan BEBEK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Okul Öncesi Dönemde Akran İlişkileri - PEGEM Akademi Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Çocuklara Yönelik Akran Zorbalığı - AKTUEL Eğitim Yayınları
Dersin Amacı Saldırganlığın bir alt boyutu olarak akran zorbalığının tanımlanması, akran zorbalığı araştırmalarının tarihçesinin ele alınması, görgül araştırma bulguları çerçevesinde yaygınlığı, önemi ve yordayıcı faktörlerin incelenmesi.
Dersin Özeti

Akran zorbalığının diğer saldırgan davranışlardan farkını anlar ve tanımını yapar, akran zorbalığı araştırmalarının tarihçesini açıklar, görgül araştırma bulgularını değerlendirir ve yorumlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Akran zorbalığının tanımı ve diğer saldırgan davranışlardan ayırt edici özellikleri, türleri ve yaygınlığı

2.       Akran zorbalığı araştırmalarının tarihçesi

3.        Zorbalık statüleri ve zorbalığa dahil olan çocukların ya da ergenlerin özellikleri

4.       Zorbalığa dahil olmanın çocuklar ve ergenler üzerindeki kısa ve uzun süreli etkileri

5.      Yeni bir akran zorbalığı türü olarak sanal zorbalık ve bireysel, sınıf ve okul düzeyinde önleme ve müdahale yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ders içeriğinin ve değerlendirme yöntemlerinin açıklanması, ders izlencesinin dağıtımı
2. Hafta Akran zorbalığının tanımı ve diğer saldırgan davranışlardan ayırt edici özellikleri, yaygınlığı
3. Hafta Akran zorbalığı araştırmalarının tarihçesi
4. Hafta Kullanılan ölçme yöntemleri
5. Hafta Zorbalık statüleri ve zorbalığa dahil olan çocukların ya da ergenlerin özellikleri
6. Hafta Zorbalığa dahil olmanın çocuklar ve ergenler üzerindeki kısa ve uzun süreli etkileri
7. Hafta Yeni bir akran zorbalığı türü olarak sanal zorbalık
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bireysel, sınıf ve okul düzeyinde önleme ve müdahele yöntemleri
10. Hafta Sınıf içi sunum
11. Hafta Sınıf içi sunum
12. Hafta Sınıf içi sunum
13. Hafta Sınıf içi sunum
14. Hafta Türkiye de akran zorbalığı konusunda yürütülen araştırmaların bulgularının özetlenmesi ve değerlendirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 3 2 2 3 2
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 4 3 3 2
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 3 2 2 2
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 2 2 3 2 2
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 4 2 3 3
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 2 4 3 3 3
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 3 2 4 2 3
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 2 4 2 2 2
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 3 3 3 2 2
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 2 2 2 3 2
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 3 4 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri