ÇGL 308

Özel Eğitim II

Dersin Adı: ÇGL 308 Özel Eğitim II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gürhan BEBEK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim (Eğiten Kitap)
Yardımcı Ders Kitabı Özel Eğitime Giriş (Gündüz Yayıncılık)
Dersin Amacı Özel eğitim konusunda öğrencilerin teori ve uygulamaya ait bilgi ve becerilerin kazandırılması
Dersin Özeti

Kaynaştırma Eğitimi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ve İçeriği, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Ekibi, Özel Eğitim Gerektiren Bireylerin Belirlenmesi ve Gönderilmesi, Eğitsel Tanılama ve Değerlendirme, Yöneltme - Yerleştirme - İzleme ve Yeniden Değerlendirme, Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı, Aile Görüşme Formunu İnceleme, Aile Görüşme Formunu Uygulama

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Kaynaştırma eğitimi hakkında bilgi sahibi olmak

2) Bireyselleştirilmiş eğitim programı ve içeriği hakkında bilgi sahibi olmak

3) Özel eğitim gerektiren bireylerin belirlenmesindeki kıstaslar hakkında bilgi sahibi olmak

4) Özel eğitim gerektiren bireyleri tanılama ve değerlendirme hakkında bilgi sahibi olmak

5) Özel eğitim gerektiren bireyleri yöneltme, yerleştirme, izleme ve değerlendirme hakkında bilgi sahibi olmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kaynaştırma Eğitimi
2. Hafta Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ve İçeriği
3. Hafta Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ve İçeriği
4. Hafta Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Ekibi
5. Hafta Özel Eğitim Gerektiren Bireylerin Belirlenmesi
6. Hafta Özel Eğitim Gerektiren Bireylerin Belirlenmesi
7. Hafta Özel Eğitim Gerektiren Bireyleri Gönderme
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Eğitsel Tanılama ve Değerlendirme
10. Hafta Yöneltme, Yerleştirme, İzleme ve Yeniden Değerlendirme
11. Hafta Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı
12. Hafta Aile Görüşme Formunun İncelenmesi
13. Hafta Aile Görüşme Formunun Uygulanması
14. Hafta Aile Görüşme Formunun Uygulanması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 5 4 4 5 5
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 4 5 3 3 4
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 5 4 5 4 3
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 4 5 5 3 4
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 4 5 3 5
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 5 3 4 3 5
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 3 3 3 2 2
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 5 4 3 4 4
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 3 5 4 3 3
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 3 4 2 4 5
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 3 4 5 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 1 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri