ÇGL 307

Özel Eğitim I

Dersin Adı: ÇGL 307 Özel Eğitim I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gürhan BEBEK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim - Eğiten Kitap
Yardımcı Ders Kitabı Özel Eğitime Giriş - Gündüz Yayıncılık
Dersin Amacı Bu ders ile özel eğitim alanında eğitimi alan öğrencinin özel eğitim alanı konusunda bilgi sahibi olmak yeterliliği kazandırılacaktır.
Dersin Özeti

Özel eğitim nedir,ülkemizde özel eğitim,nedenleri,sınıflandırılması,engel türleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Özel eğitim alanı ile ilgili bilgi sahibi olmak.

2) Türkiye’de ve dünyadaki özel eğitim çalışmaları konusunda bilgi sahibi olmak

3) Görme engelliler hakkında bilgi sahibi olmak

4) İşitme engelliler hakkında bilgi sahibi olmak

5) Zihinsel engelliler hakkında bilgi sahibi olmak

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim
2. Hafta Özel Eğitimin Tarihi Gelişimi
3. Hafta Özel Gereksinimli Çocuklarda Tanı ve Değerlendirme
4. Hafta Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları
5. Hafta Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları
6. Hafta Bireyselleştirilmiş Öğretim Programları
7. Hafta Bireyselleştirilmiş Öğretim Programları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kaynaştırma
10. Hafta Görme engellileri tanıma ve sınıflandırma görme engelliliğin nedenleri görme engelini önleme ve erken tanı
11. Hafta İşitme engelini önleme ve erken tanı
12. Hafta Dil ve konuşma güçlüğünü tanılama ve sınıflama
13. Hafta Dil ve konuşma güçlüğü nedenleri dil ve konuşma güçlüğünü önleme ve erken tanı
14. Hafta Bedensel engellileri tanıma ve sınıflandırma bedensel engelliliğin nedenleri bedensel engelini önleme ve erken tanı Yetersizliği olan çocukların eğitimleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 5 4 4 5 5
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 4 5 3 3 4
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 5 4 5 3 5
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 5 4 5 5 5
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 5 4 3 5
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 5 5 3 5 5
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 4 3 4 3 1
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 4 4 5 5 4
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 3 4 3 3 4
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 3 4 4 5 3
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 3 5 3 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 2 12 1 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 3 12 1 39
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri