ÇGL 304

Aile Eğitimi ve Katılımı

Dersin Adı: ÇGL 304 Aile Eğitimi ve Katılımı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gürhan BEBEK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Aile Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı (Vize Yayıncılık), Aile Eğitimi ve Katılımı (Hedef Yayıncılık)
Yardımcı Ders Kitabı Anne Baba Eğitimi (Pegem Yayıncılık), Aile ve Çocuk (Özgür Yayıncılık), Aile Eğitimi (Kök Yayıncılık)
Dersin Amacı Bu dersin amacı; aile kavramını ve tarihsel süreçteki değişimini öğrencilere kavratabilmek, öğrencilerin aile eğitiminin önemi, amacı ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, öğrencilerin aile eğitim programları hakkında anlamlı öğrenmelerinin gerçeklemesine yardımcı olmak, öğrencilerin aile eğitiminde tercih edilebilecek yöntem, teknik ve m
Dersin Özeti

Aİle Kavramı ve Tarihsel Süreç, Aile Eğitiminin Önemi Amacı ve İlkeleri, Aile Eğitim Program Çeşitleri, Aile Eğitim Programı Geliştirme, Aile Eğitim Programlarının Uygulanması, Aile Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi, Öğrenme Stilleri ve Stratejiler, Aile Eğitiminde Yöntem ve Teknikler, Aile Eğitiminde Materyaller, Aİle Eğitiminde Anne Baba Tutumları 

Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Aile kavramını tanımlar. Ailenin yapısını ve değerlerini kavrar.
2. Ebeveyn stillerine yönelik yaklaşımları değerlendirir
3. Ailelerin eğitimine yönelik hazırlanan programları değerlendirir ve aile eğitimine yönelik yeni önerilerde bulunur.
4. Okul öncesi eğitiminde ailenin yeri ve önemini belirler.
5. Farklı kültürlerde aile anlayışı ve çocuk yetiştirme yaklaşımlarını değerlendirir.
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Aile Kavramı ve Tarihsel Süreç
2. Hafta Aile Kavramı ve Tarihsel Süreç
3. Hafta Aile Eğitiminin Önemi, Amacı ve İlkeleri
4. Hafta Aile Eğitiminin Önemi, Amacı ve İlkeleri
5. Hafta Aile Eğitim Program Çeşitleri
6. Hafta Aile Eğitim Programı Geliştirme
7. Hafta Aile Eğitim Programlarının Uygulanması
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Aile Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
10. Hafta Öğrenme Stilleri ve Stratejiler
11. Hafta Aile Eğitiminde Yöntem ve Teknikler
12. Hafta Aile Eğitiminde Materyaller
13. Hafta Aile Eğitiminde Anne Baba Tutumları
14. Hafta Aile Eğitiminde Anne Baba Tutumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 5 4 3 5 4
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 4 3 5 4 4
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 4 5 3 3 3
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 3 4 5 3 4
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 4 4 5 3 5
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 4 3 4 4 5
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 4 5 3 4 5
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 5 4 5 4 5
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 5 5 5 4 5
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 4 5 3 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri