ÇGL 303

Nörolojik Gelişim

Dersin Adı: ÇGL 303 Nörolojik Gelişim
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Dr. Osman LİMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Gelişimsel Çocuk Nörolojisi - Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basım Evi
Yardımcı Ders Kitabı Temel Gelişimsel Çocuk Nörolojisi - PELİKAN Yayıncılık
Dersin Amacı Dersin amacı sinir sistemi , gelişim evreleri , gelişim ve nörolojik bozukluklar hakkında öğrencileri bilinçlendirmek
Dersin Özeti

Sinir sistemi ve yapısal ve fonksiyonel özellikleri , normal nörolojik gelişim değerlendirilmesi , ana grupta gelişimsel tarama testleri ve psikometrik testler , ayırıcı tanı , etyoloji , erken tanı , önleme ve tedavi yaklaşımlarının kullanım alanlarını embriyolojik gelişimi Zihinsel geriliği , serebral palsi , epilepsi , metabolik ve kalıtsal hastalıklar gibi hastalıkların özelliklerinin bilinmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Çocukluk çağında gelişim aşamalarının örnekleri tanımlar , yapısı ve fonksiyonu ve sinir sistemi gelişimini açıklar

2. Gelişimsel Sınıflar ve nörolojik bozukluklar , motor ve mental retardasyon yaklaşım algoritması tanımlar

3. Nörolojik bozuklukların özelliklerini tartışır ve örneklendirerek nörolojik bozuklukların tedavisi yaklaşımı anlatması

4. Ruh sağlığı sorunları ve sık sık pediatrik yaş grubunda karşılaşılan nörolojik komorbidite tanımlar

5. İlkeleri ve Gelişimsel tarama testleri ve psikometrik değerlendirme ve kullanılan testlerin farklılıklar yöntemlerini açıklar .

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sinir sisteminin gelişimi ve yapısı
2. Hafta Nörolojik değerlendirme: Öykü ve muayene
3. Hafta Mental ve motor gelişim basamakları Bebek ve çocuklarda eğitimin temel ilkeleri, Risk altındaki bebek kavramı
4. Hafta Gelişimsel değerlendirme: Gelişimsel Tarama Testleri ve Psikometrik Değerlendirme
5. Hafta Motor ve mental gelişme geriliği: Tanım ve yaklaşım
6. Hafta Serebral palsi
7. Hafta Nöbet ve Epilepsi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Nörometabolik/ Norodejeneratif Hastalık Gruplarına örnekler ile yaklaşım
10. Hafta Nöromusküler hastalıklar
11. Hafta Çocuklarda Ruhsal ve Nöropsikolojik Sorunlar: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, Otizm
12. Hafta Çocuk Örselenme, İhmal ve İstismarı, Çocuklarda Dil ve Konuşma Gecikmeleri
13. Hafta Nörolojik Hastalıklarda Ekip Çalışması
14. Hafta Final sınavına hazırlık
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 5 4 4 5 4
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 4 5 3 3 5
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 5 4 5 5 4
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 5 4 5 5 3
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 5 4 3 5
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 5 4 3 4 5
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 1 1 1 1 1
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 1 1 1 1 1
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 1 22
Kısa Sınavlar 2 6 2 14
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri