ÇGL 301

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Dersin Adı: ÇGL 301 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gürhan BEBEK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Bilimsel Araştırma Yöntemi (Nobel Yayınları)
Yardımcı Ders Kitabı Bilimsel Araştırma Yöntemleri (PEGEM Yayınevi)
Dersin Amacı Bu ders ile birlikte öğrencilerin; Bilim-bilimin özellikleri ve bilimsel bilgi türleri ile ilgili farkındalık oluşturulması, bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntemlerin kökenlerinin benimsetilmesi, evren-örneklem ve değişken kavramlarının anlamlandırılması, araştırmada kullanılan yöntemlerin sınıflandırılması ve araştırma bölümlerinin incelenmesi ama
Dersin Özeti

  Bilim-bilimin özellikleri ve bilimsel bilgi türleri, bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntemlerin kökenleri, evren-örneklem ve değişken kavramları, araştırmada kullanılan yöntemler ve araştırma bölümleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Bilim-bilimin özellikleri ve bilimsel bilgi türlerini açıklayabilmek
2. Bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntemlerin kökenlerini tanımlayabilmek
3. Evren-örneklem ve değişken kavramlarını anlamlandırabilmek
4. Araştırmada kullanılan yöntemleri sınıflandırabilmek
5. Araştırmanın bölümlerini kavramsallaştırabilmek
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilim ve Bilimin Özellikleri
2. Hafta Bilimsel Bilgi ve Bilimsel Bilgi Türleri
3. Hafta Bilim- Paradigma ve Araştırma-Bilim İlişkisi
4. Hafta Objektivist ve Sübjektivist Yaklaşım
5. Hafta Karma Yaklaşım
6. Hafta Evren – Örneklem ve Değişken Kavramları
7. Hafta Örneklem ve Değişken Türleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Betimsel Araştırmalar
10. Hafta Yorumlayıcı Araştırmalar
11. Hafta Analitik Araştırmalar
12. Hafta Deneysel Araştırmalar
13. Hafta Araştırmanın Bölümleri - I
14. Hafta Araştırmanın Bölümleri - II
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 3 2 3 2 3
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 2 3 2 3
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 3 2
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 2 3 3 2 3
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 4 3 4 4 3
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 3 4 3 4 3
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 4 5 3 4 4
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 5 4 4 4 5
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 4 4 5 4 4
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 4 4 5 4 4
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 4 3 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 2 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 1 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri