ÇGL 219

Öğrenme Güçlükleri

Dersin Adı: ÇGL 219 Öğrenme Güçlükleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Ali Tansu BALCI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim - KÖK Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Özel Gereksinimli Çocuklar - MAYA Akademi Yayıncılık
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenme güçlüğü olarak tanımlanacak durumların ve öğrenme güçlüğüne neden olan etmenlerin neler olduğu, öğrenme güçlüğü olan çocukların genel gelişim özellikleri, bu çocuklara ne tür eğitim verilebileceği ile bu çocukların aileleriyle yapılabilecek olan çalışmalar hakkında bilgilendirmektir.
Dersin Özeti

Tanımlar Öğrenme güçlüğüne neden olan etmenler Öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikleri  Öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimleri Öğrenme güçlüğü olan çocukların aileleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Öğrenme ve öğrenme güçlüğü kavramlarını kavramak

2. Öğrenme güçlüğüne sahip çocukların gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak

3. Öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar için eğitim felsefesini içselleştirmek

4. Öğrenme güçlüğüne sahip çocukların aile için eğitim felsefesini içselleştirmek

5. Özel eğitim fakındalığını sağlamak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Öğrenme güçlüğüne genel bakış
2. Hafta Kuramların öğrenme güçlüğü olanların öğrenmesine etkisi Temel kavramlar
3. Hafta Öğrenme güçlüğünün nedenleri Erken çocukluk döneminde önleme ve müdahale çalışmaları
4. Hafta Sosyal, duygusal ve davranışsal problemler Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda biliş, üst bilişsel ve hafıza
5. Hafta Eğitim yaklaşımları
6. Hafta Matematikte zorluklar yaşayan çocuklar
7. Hafta Okuma güçlüğü yaşayan çocuklar Yazma güçlüğü yaşayan çocuklar
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Öğrenme güçlüğü olan küçük çocuklar Öğrenme güçlüğü olan ergen ve yetişkinler
10. Hafta Öğrenme güçlüğü ve sözlü anlatım Öğrenme güçlüğü ve yazılı anlatım
11. Hafta Öğrenme güçlüğü olan çocukların sınıfa katılımı
12. Hafta Öğretim stratejileri
13. Hafta Öğretim stratejileri
14. Hafta Öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve aileler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 5 4 4 5 5
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 4 5 3 3 4
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 5 4 5 3 5
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 5 4 5 5 5
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 5 4 5 3
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 5 4 3 5 5
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 4 5 5 3 4
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 5 4 3 4 5
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 5 3 4 4 5
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 4 5 5 4 4
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 5 4 3 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri