ÇGL 217

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dersin Adı: ÇGL 217 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı 1. Rudolph AM, Kamei RK, Overby KJ (eds) Rudolph?s Fundamentals of Pediatrics (Türkçe), Çeviri Ed: Yurdakök M, Ankara; Güneş Kitabevi, 2005
Yardımcı Ders Kitabı 2. Yurdakök M (Çeviri ed). Avery?nin Yenidoğan Hastalıkları El Kitabı (7. Baskı), Ankara; Güneş Kitabevi, 2005.
Dersin Amacı Öğrencilerin; doğum öncesi, yenidoğan ve çocukluk dönemlerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda donanıma sahip olması amaçlanmaktadır
Dersin Özeti

Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması,Gebelik Fizyolojisi ve Komplikasyonları,Doğum Fizyolojisi ve Komplikasyonları,Pediatride Sık Görülen Problemler,Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri ve Sık Görülen Hastalıkları,Prematürite, Postmatürite ve İntrauterin Büyüme Geriliği,Pediatride Acil Durumlar ve İlk Yardım,Bağışıklık Sistemi ve Aşılar,Bulaşıcı Hastalıklar ve Solunum Yolu Enfeksiyonları,Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları ve Paraziter Hastalıklar,Anemiler,Allerjik Hastalıklar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Ana-Çocuk sağlığı ve gebelik ve doğum fizyolojisi, 

2. Yenidoğan fizyolojisi ve önemli hastalıkları 

3. Çocuklarda sık görülen problemleri, acil durumları ve ilk yardım yöntemlerinin

4. Enfeksiyon hastalıklarından korunma yöntemlerini, 

5. Anemi ve alerjik hastalıkların özelliklerini tanımlayabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
2. Hafta Gebelik Fizyolojisi ve Komplikasyonları
3. Hafta Doğum Fizyolojisi ve Komplikasyonları
4. Hafta Pediatride Sık Görülen Problemler
5. Hafta Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri ve Sık Görülen Hastalıkları
6. Hafta Prematürite, Postmatürite ve İntrauterin Büyüme Geriliği
7. Hafta Pediatride Acil Durumlar ve İlk Yardım
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bağışıklık Sistemi ve Aşılar
10. Hafta Bulaşıcı Hastalıklar ve Solunum Yolu Enfeksiyonları
11. Hafta Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları ve Paraziter Hastalıklar
12. Hafta Anemiler
13. Hafta Allerjik Hastalıklar
14. Hafta Final sınavına hazırlık
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 3 1 3 1 3
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 1 2 1 2 1
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 1 4 1 3
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 1 2 1 2 1
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 1 3 1 3
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 1 2 1 2 1
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 3 1 4 1 3
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 1 2 1 2 1
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 3 1 3 1 3
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 1 2 1 2 1
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 3 1 3 1 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri