ÇGL 214

Çocuklarda İlkyardım

Dersin Adı: ÇGL 214 Çocuklarda İlkyardım
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Temel İlk Yardım - NOBEL Tıp Kitabevi
Yardımcı Ders Kitabı İlk Yardım ve Temel Uygulamar - NOBEL Akademik Yayıncılık
Dersin Amacı İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak.
Dersin Özeti

İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri ve Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.        İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak

2.        Temel yaşam desteği sağlamak

3.        Yaralanmalarda ilk yardım uygulamak

4.        Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamak

5.        Diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamak

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İlk yardımın temel uygulamaları
2. Hafta Birinci ve ikinci değerlendirme
3. Hafta Yetişkinlerde temel yaşam desteği
4. Hafta Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği
5. Hafta Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım
6. Hafta Dış ve iç kanamalar
7. Hafta Yara ve yara çeşitleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım
10. Hafta Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım
11. Hafta Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım
12. Hafta Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım
13. Hafta Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım
14. Hafta Acil taşıma teknikleri Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1 1 1 2 2
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 1 3 1 2 2
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 2 2 1 1
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 1 2 2 1 2
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 1 2 2 1 1
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 1 3 1 2 2
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 1 1 1 2 2
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 3 1 1 2 2
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 1 2 2 3 1
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 1 2 2 1 1
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 1 2 2 1 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri