ÇGL 212

Çocuk ve Oyun

Dersin Adı: ÇGL 212 Çocuk ve Oyun
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Çocuk ve Oyun - KAKNÜS Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Çocuk ve Oyun - MORPA Yayınları
Dersin Amacı Çocuğun gelişiminde ve yaşamında önemli bir yer tutan oyun hakkında kapsamlı bilgi vermek.
Dersin Özeti

Oyunun tanımı, türleri, oyunla ilgili sınıflandırmalar, ülkemizin farklı bölgelerinde oynanan yöresel çocuk oyunları ve oyuncak oyun materyallerinin işlevi ve oyuncak güvenliği.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Oyunun tanımı ve tarihçesini açıklar.

2. Oyunla ilgili kuramları tartışır.

3. Oyun sınıflamalarını bilir ve tartışır.

4. Ülkemizin farklı yörelerinde oynanan çocuk oyunlarını bilir.

5. Oyuncak ve oyun materyalleri ile ilgili fikir sahibidir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, ders tanıtımı ve giriş
2. Hafta Oyunun tanımı ve tarihçesi
3. Hafta Oyunla ilgili kuramlar
4. Hafta Oyun sınıflandırmaları, evreleri, türleri
5. Hafta Oyunun farklı gelişim alanlarına göre çocuğun gelişimine katkıları
6. Hafta Oyunun farklı gelişim alanlarına göre çocuğun gelişimine katkıları
7. Hafta Oyuncak ve oyun materyalleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Oyuncak güvenliği
10. Hafta Gelişim Alanlarını Destekleyici Oyun Geliştirme/Önerme
11. Hafta Oyun Alanı Düzenlemeye Yönelik Öneri Geliştirme
12. Hafta Yöresel oyun derlemelerinin sunumu
13. Hafta Yöresel oyun derlemelerinin sunumu
14. Hafta Oyun materyallerinin sunumu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1 2 3 4 1
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 3 3 1 2 1
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 3 3 3 1
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 1 4 2 1 2
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 1 3 2 3 3
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 1 3 4 2 2
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 1 1 1 3 1
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 2 3 2 2 2
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 2 2 3 1 1
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 2 2 2 3 2
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 2 3 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 1 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri