ÇGL 208

Çocuk Edebiyatı

Dersin Adı: ÇGL 208 Çocuk Edebiyatı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Seval SÜRMENELİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Tür G. Ve Turla A.(2005) Okul Öncesinde Çocuk, Edebiyat ve Kitap, YA-PA Yayıncılık, İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı Güleç Ç.H. ve Geçgel H.(2005). Çocuk Edebiyatı, Kök Yayınları, Ankara.
Dersin Amacı Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimini bilme, Çocuk edebiyatının işlevini ve önemini bilme, Gelişim açısından nitelikli çocuk kitaplarının önemini kavrama, Çocuk kitaplarının yaş ve gelişim özelliklerine uygun gruplama, Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özellikleri bilme, Çocuk edebiyatı eserlerini çocuk edebiyatı yapıtlarında
Dersin Özeti

-Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi

-Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü  edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi.

-Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi,

-Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkileri,

-Kitapların çocukların yaş gruplarına göre seçilmesi ve gelişime katkıları

-Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi

-Hikaye anlatma teknikleri ve tekniklerin uygulanması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimini bilir.

2.       Gelişim açısından nitelikli çocuk kitaplarının önemini kavrar,

3.       Çocuk kitaplarının yaş ve gelişim özelliklerine uygun gruplar,

4.       Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özellikleri bilir,

5.       Okul öncesinde kullanılan edebiyat türlerini bilir ve okul öncesinde kullanılan edebiyat eserlerini ayırt eder

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı Faaliyet ve işleyişinin açıklanması
2. Hafta Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi
3. Hafta Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi.
4. Hafta Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi
5. Hafta Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi
6. Hafta Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkileri,
7. Hafta Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkileri, Kitapların çocukların yaş gruplarına göre seçilmesi ve gelişime katkıları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kitapların çocukların yaş gruplarına göre seçilmesi ve gelişime katkıları
10. Hafta Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi
11. Hafta Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi
12. Hafta Hikaye anlatma teknikleri ve tekniklerin uygulanması
13. Hafta Hikaye anlatma teknikleri ve tekniklerin uygulanması
14. Hafta Materyal Sunumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 5 4 4 5 5
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 4 5 3 3 4
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 5 4 5 3 5
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 5 4 5 5 5
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 5 4 5 3
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 5 4 3 5 5
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 5 4 3 5 5
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 4 5 5 3 4
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 5 3 4 4 5
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 4 5 5 4 4
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 5 3 3 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri