ÇGL 207

Gelişimsel Değerlendirme ve Gözlem Teknikleri

Dersin Adı: ÇGL 207 Gelişimsel Değerlendirme ve Gözlem Teknikleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Seval SÜRMENELİ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Bireyi Tanıma Teknikleri - NOBEL Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi - NOBEL Yayınları
Dersin Amacı Gelişimsel değerlendirme ve gözlem tekniklerini öğrenmek, uygulayabilmek ve kanıta dayalı yorumlayabilmek
Dersin Özeti

Gözlem, tanımı, çeşitleri, iyi bir gözlemin özellikleri, gözlem verilerini

değerlendirmenin ana hatları, doğrudan gözlemler ve örnek kayıtlar, süre

kayıtları, zaman örneklemi, olay Örneklemi, tanımı ve uygulaması,

planlanmış aktivite listeleri, tanımı, uygulaması, basit katılım

çizelgeleri, tanımı, uygulaması, değerlendirmede kullanılan araçlar ve

örnek kayıtların sunumu, portfolyo tanımı, uygulaması, in direkt

gözlemler, tanımı ve çeşitleri, Anekdotlar kayıtlar, tanımı, uygulaması

Dersin Öğrenim Çıktıları

 

1) Değerlendirmenin tanımı, çeşitleri ile ilgili bilgileri kazanabilecek

2) Değerlendirme çeşitlerinden gözlemler ve ayrıntılarını açıklayıp anlayabilecek

3) Gözlem çeşitlerinin tekniklerini uygulayıp, sonuçları yorumlayacak

4) Sosyodrama, sosyometri, kim bu tekniğini uygulayıp sonuçlarını değerlendirir

5) Portfolyonun amacını kavrar

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çocukları Tanıma, değerlendirmenin tanımı ve önemi
2. Hafta Çocukları Tanıma ve Değerlendirmede Okul- Aile İşbirliği
3. Hafta Gözlem Ve Görüşme tekniğinin tanımı, önemi ve Gözlem görüşme Formu hazırlama
4. Hafta Anket Tekniği Tanımı ve Önemi, Anket Soru hazırlama teknikleri,
5. Hafta Vaka Kaydı, Vaka İncelme, tekniği tanımı, özellikleri kullanım alanları
6. Hafta Kim bu tekniği, sosyodrama ve sosyometri tekniği tanımı amacı kullanım yöntemleri
7. Hafta Bireysel Bilgilerin saklanması ve Kullanılması
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Gelişimsel Kontrol Listeleri, Gelişimsel Derecelendirme Ölçekleri, Rublikler
10. Hafta Gelişim Kontrol Listeleri Ve Gelişimsel Derecelendirme Formları Hazırlama
11. Hafta Portfolyo Tanımı, Amacı
12. Hafta Portfolyo oluşturma aşamaları
13. Hafta Toplu dosya (portfolio) hazırlama uygulama
14. Hafta Toplu dosya (portfolio) hazırlama uygulama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2 3 3 4 3
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 2 3 3 5
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 4 5 4 3
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 3 3 3 3 3
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 5 4 3 3
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 1 1 4 4 4
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 5 5 5 5 5
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 4 4 4 4 4
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 5 5 5 5 5
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 5 5 5 5 5
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 1 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri