ÇGL 206

Çocuk Gelişiminde Yeni Yaklaşımlar

Dersin Adı: ÇGL 206 Çocuk Gelişiminde Yeni Yaklaşımlar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar - VİZE Yayınları.
Yardımcı Ders Kitabı Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanana Farklı Modeller - DORA Yayınları
Dersin Amacı Dünyada uygulanan farklı erken çocukluk eğitim yaklaşımlarını ve programlarını incelemek ve Türkiye okul öncesi eğitim programını bu yaklaşımlar temelinde değerlendirmek
Dersin Özeti

Türkiye'de ve dünyada erken çocukluk eğitimin durumu, çocuk yetiştirme ve çocuk eğitiminde kültürel etkilenmeler, okul öncesi eğitim modelleri (Montessori, High Scope, Proje Yaklaşımı, ReggioEmilia, Çoklu Zekâ, Waldorf vb.)

Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımları bilir.
2. Farklı yaklaşımların temel özelliklerini kavrar.
3. Farklı yaklaşımlarla ilgili program örneklerini inceler.
4. Farklı yaklaşımlara ilişkin materyalleri inceler.
5. Farklı yaklaşımları ve programları ülkemiz okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, ders içeriği hakkında bilgilendirme ve Neden okul öncesi eğitim? konusunun tartışılması Türkiyede erken çocukluk eğitiminin yeri ve durumu (ekonomik, hukuksal, sağlık, vs.)
2. Hafta Diğer ülkelerde erken çocukluk eğitiminin yeri ve durumu
3. Hafta Yapılandırmacı Yaklaşım ve Sosyo Kültürel Yaklaşım
4. Hafta Montessori Eğitim Yöntemi
5. Hafta High Scope Programı
6. Hafta HeadstartandPrimaryYears Programı
7. Hafta ReggioEmilia Yaklaşımı
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Proje Yaklaşımı Kitaptan
10. Hafta Açık Eğitim ve Bank Street Yaklaşımı
11. Hafta Waldorf Yaklaşımı
12. Hafta Ev Okulu ve Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı
13. Hafta Erken çocukluk eğitiminde güncel ve yeni uygulamalar
14. Hafta Sunum
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2 3 3 4 3
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 2 3 3 5
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 4 5 4 3
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 3 3 2 4 5
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 3 3 2 2
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 4 2 3 4 3
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 4 3 4 3 2
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 2 4 3 4 3
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 4 3 4 3 3
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 3 4 3 5 4
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 4 4 2 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 2 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 1 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri