ÇGL 205

Fiziksel ve Psikomotor Gelişim

Dersin Adı: ÇGL 205 Fiziksel ve Psikomotor Gelişim
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Ali Tansu BALCI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Çocuklarda Motor Gelişimi - NOBEL Akademi Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Çocuklarda Motor Gelişimi - KAZANCI Yayınevi
Dersin Amacı Öğrencilerin, beyin gelişimi ve motor performans, motor gelişim dönemleri, gelişimi etkileyen faktörler, fiziksel büyümenin değerlendirilmesi, motor gelişim değerlendirilmesi, motor gelişimi destekleyici çalışmalar, ev-okul ve açık alanlarda uygulanabilec
Dersin Özeti

Motor gelişimde temel konular, 0-18 yaşlar arasındaki (bebeklik, ilk çocukluk, orta çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki) çocuklarda motor gelişim süreci ve özelikleri, motor gelişimi etkileyen faktörler; motor becerilerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve motor becerilerde yeterlilik kavramlarının incelenmesi; 0-18 yaşlar arasındaki çocukların motor gelişimlerinin izlenmesi. İç ve dış mekânlarda motor gelişimi destekleyici uygulama örnekleri yapılması, materyal kullanımı ve çevre düzenlemesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Motor gelişimde temel konular hakkında bilgi sahaibi olmak

2) 0-18 yaşlar arasındaki (bebeklik, ilk çocukluk, orta çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki) çocuklarda motor gelişim süreci ve özelikleri hakkında bilgi sahibi olmak

3) Motor gelişimi etkileyen faktörleri ifade edebilmek

4) Motor becerilerin tanımlanması ve değerlendirilmesini sağlamak

5) İç ve dış mekânlarda motor gelişimi destekleyici uygulama örnekleri yapılmasını sağlamak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Motor gelişim ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta Motor gelişimin ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler
3. Hafta Büyüme ve gelişme
4. Hafta Refleks hareketler dönemi ve özellikleri
5. Hafta İlkel hareketler dönemi ve özellikleri
6. Hafta Temel hareketler dönemi ve özellikleri
7. Hafta Sporla ilişkili hareketler dönemi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Motor gelişimi destekleyici aktiviteler
10. Hafta Çocuklarda fiziksel uygunluk
11. Hafta Çocukların algısal motor yetenekleri
12. Hafta Motor gelişim testleri
13. Hafta Ödev Sunumu
14. Hafta Ödev Sunumu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2 3 3 4 3
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 2 3 3 5
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 4 5 4 3
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 3 3 2 3 5
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 3 3 2 2
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 3 2 4 4 5
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 3 2 3 3 3
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 3 3 3 4 5
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 4 4 3 4 3
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 3 5 4 4 3
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 3 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 2 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 1 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 121
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri