ÇGL 203

Çocuk Ruh Sağlığı

Dersin Adı: ÇGL 203 Çocuk Ruh Sağlığı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Dr. Osman LİMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı - HBY Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Çocuk Ruh Sağlığı - PEGEM Akadem
Dersin Amacı Ruh sağlığının önemini anlayabilme. Ruhsal bozuklukların tanımını ve nedenlerini açıklayabilme.
Dersin Özeti

Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin[kekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı bozukluğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu, hırsızlık, yalan söyleme] tanısı ve tedavisi.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1) Ruh sağlığına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklayabilmek ve ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özelliklerini söylemek
2) Çocukluk döneminde ruh sağlığını yetişkinlik döneminden farklı kılan özellikleri betimlemek
3) Çocuk ruh sağlığını etkileyen faktörleri değerlendirebilmek 
4) Çocuklarda duygusal ve davranışsal sorunları değerlendirme yöntemlerini betimlemek
5)  Çocuklarda görülen çeşitli duygusal ve davranışsal sorunların belirtilerini ve nedenleri açıklamak
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ruh sağlığının tarihsel gelişimi
2. Hafta Ruh sağlığı ile ilgili kuramlar
3. Hafta Ruh sağlığını gösteren özellikler
4. Hafta Çocuk ve aile ruh sağlığını etkileyen faktörler
5. Hafta Ruhsal bozuklukların tanı ve sınıflandırılması
6. Hafta Çocuk ruh sağlığı ve uyum bozuklukları
7. Hafta Saplantılar, fobiler, panik nöbetleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Alışkanlık bozuklukları; alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme, tırnak yeme, kekemelik, çocuklarda mastürbasyon.
10. Hafta Duygusal bozuklukları; İnat, kaygı, kıskançlık, korku, öfke, saldırganlık, yalan.
11. Hafta Davranış problemleri; dikkat eksikliği ve hiperaktivite, kaçma(firar),Kibrit ve ateşle oynama, pika, uyku bozuklukları, yemek sorunu.
12. Hafta Diğer bozukluklar; Otizm, çocukluk şizofreni, çocukluk psikozları, çocukluk depresyonları
13. Hafta Psikoterapiler
14. Hafta Çocuk ruh sağlığında kullanılan yöntemler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2 3 3 4 3
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 2 3 3 5
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 4 5 4 3
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 3 3 2 4 5
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 3 3 2 2
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 3 2 2 4 5
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 3 2 3 3 3
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 3 2 3 2 3
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 3 2 2 2 3
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 2 3 3 2 2
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 2 2 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri