ÇGL 202

Erken Çocukluk Döneminde Program Geliştirme

Dersin Adı: ÇGL 202 Erken Çocukluk Döneminde Program Geliştirme
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gürhan BEBEK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Eğitimde Program Geliştirme (PEGEM Yayıncılık)
Yardımcı Ders Kitabı Okulöncesi ve İlköğretim Ders Programları (MEB)
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencinin program geliştirme ile ilgili kavramları tanımlayabilmesini, program geliştirmenin öğelerini kavrayabilmesini ve öğretimin planlanması ile ilgili ilkeleri uygulayabilmesini sağlamaktır.
Dersin Özeti

Program Geliştirmede Temel Kavramlar, Program Geliştirmede Tarihsel Gelişim, Programın Temel Öğeleri, Program Geliştirmenin Hedef Unsuru, Program Geliştirmenin İçerik Unsuru, Program Geliştirmenin Davranış Unsuru, Program Geliştirmenin Değerlendirme Unsuru, Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri, Program Geliştirme İlkeleri, Program Geliştirme Yaklaşımları, Program Geliştirme Süreci, Program Geliştirme Modelleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Program geliştirme kavramının önem - gerekliliğinin benimsetilmesi ve program geliştirme çalışmalarında tarihsel gelişimin kavramsallaştırılması

2. Program geliştirmenin temel öğeleri olan hedef – süreç – içerik ve değerlendirme arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması

3. Program geliştirmenin kuramsal temellerinin ve ilkelerinin kavramsallaştırılması

4. Program geliştirme yaklaşımları ve süreci hakkında farkındalık sağlanması

5. Program geliştirme modellerine farklı bir boyuttan bakış açısının kazandırılması

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Program Geliştirmede Temel Kavramlar
2. Hafta Program Geliştirmede Tarihsel Gelişim
3. Hafta Programın Temel Öğeleri
4. Hafta Program Geliştirmenin Hedef Unsuru
5. Hafta Program Geliştirmenin İçerik Unsuru
6. Hafta Program Geliştirmenin Davranış Unsuru
7. Hafta Program Geliştirmenin Değerlendirme Unsuru
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri
10. Hafta Program Geliştirme İlkeleri
11. Hafta Program Geliştirme Yaklaşımları
12. Hafta Program Geliştirme Süreci
13. Hafta Program Geliştirme Modelleri
14. Hafta Program Geliştirme Modelleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 3 2 3 4 2
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 3 4 2 3
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 2 3 4 3
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 2 3 2 3 4
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 4 3 2 3
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 3 2 4 3 2
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 3 4 3 2 3
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 4 3 2 3 2
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 3 2 3 4 2
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 3 3 2 3 4
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 3 4 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 1 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri