ÇGL 109

Çocuk ve Spor

Dersin Adı: ÇGL 109 Çocuk ve Spor
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Miraç AYVAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Çocuk ve Spor - NOBEL Akademik Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Çocuğum Nasıl Spor Yapmalı? - MORPA Yayınları
Dersin Amacı Çocukların yaş gruplarına göre motor gelişim açısından beceri düzeylerinin belirlenmesi, çocuklar için egzersiz programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi çalışmalarının yapılması konusunda öğrencilerin bilgi edinmelerini sağlamaktadır.
Dersin Özeti

Bu derste özet olarak;

Çocukların yaş gruplarına göre motor gelişim açısından beceri düzeyleri

Çocuklar için egzersiz programları

Çocuklar için egzersiz programlarının uygulanması  

Çocuklar için egzersiz programlarının değerlendirilmesi çalışmalarını hakkında öğrencilere bilgi verilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Farklı bakış açılarına göre spor eğitimi hakkında bilgi vermek
  2. Program geliştirmede temel kavramları kazandırmak
  3. Spor eğitiminde program geliştirmek
  4. Sporda farklı öğretim yaklaşımları hakkında bilgi kazandırmak

         5. Spor eğitiminde sözel ve görsel ipuçlarının öğretmek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Farklı yaklaşımlara göre spor eğitimi
2. Hafta Spor eğitiminde program geliştirme
3. Hafta Spor eğitiminde program geliştirme
4. Hafta Program geliştirmede temel kavramlar
5. Hafta Spor eğitiminde ipucu kullanımı
6. Hafta Spor uygulama örnekleri
7. Hafta Spor uygulama örnekleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Spor eğitiminde değerlendirme
10. Hafta Spor eğitiminde değerlendirme
11. Hafta Proje uygulama
12. Hafta Spor ve materyal seçimi
13. Hafta Spor ve güvenlik
14. Hafta Spor ve güvenlik
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1 2 1 1 3
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 1 2 1 1
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 2 1 3 1
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 1 1 2 1 3
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 1 2 1 3 1
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 2 1 2 1 1
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 1 2 1 3 1
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 1 1 2 1 3
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 1 2 1 3 1
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 2 1 2 1 1
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 1 2 1 3 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 69
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri