ÇGL 320

Çocuk Teknoloji ve İnternet

Dersin Adı: ÇGL 320 Çocuk Teknoloji ve İnternet
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Miraç AYVAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Okul öncesi dönemde bilgisayar destekli eğitim- EPSİLON Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı İnsan ve Teknoloji - CSA Yayın Ajansı
Dersin Amacı Bilgisayar, teknoloji ve internetin çocuğun eğitiminde ve gelişimindeki öneminin kavranmasını sağlamak
Dersin Özeti

Teknoloji, bilgisayar, internet, okulöncesi dönemde bilgisayarlar, bilgisayar destekli eğitim 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Bilgisayar kavramının önemini kavramak

2) Teknoloji ve internet kavramlarının önemini kavramak 

3) Çocuğun gelişiminde bilgisayar, teknoloji ve internetin önemini kavramak 

4) Çocuğun gelişiminin desteklenmesi ve eğitsel destek sürecinde teknolojinin uygun kullanımını öğrenmek

5) Çocuğun gelişiminin desteklenmesi ve eğitsel destek sürecinde teknolojinin zararlarını ortadan kaldırmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Ders tanıtımı ve giriş
2. Hafta Eğitim Teknolojileri
3. Hafta Eğitimde bilgisayar
4. Hafta Bilgisayar destekli eğitim
5. Hafta Bilgisayar destekli eğitim ilişkin görüşler
6. Hafta Bilgisayar destekli eğitimde eğitimcinin rolü
7. Hafta Okulöncesi dönemde bilgisayar destekli eğitim
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Eğitim programlarının nitelikleri
10. Hafta Özel eğitimde bilgisayar
11. Hafta Okuma-yazma ve bilgisayar
12. Hafta Çocuk ve internet
13. Hafta Sınıf içi sunumlar
14. Hafta Sınıf içi sunumlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1 2 4 3 1
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 2 4 2 1
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 4 2 3 1
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 1 3 2 2 1
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 1 5 1 1
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 1 1 1 4 1
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 1 3 1 1 1
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 2 1 3 1 1
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 2 1 1 1 1
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 1 3 1 4 1
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri