ÇGL 107

Çocuk Gelişimine Giriş

Dersin Adı: ÇGL 107 Çocuk Gelişimine Giriş
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Kamala KAHRAMANOVA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Çocuk Gelişimi - Çağdaş Türk Yazarları Dizisi
Yardımcı Ders Kitabı Gelişim ve Öğrenme - Gündüz Eğitim ve Yayıncılık
Dersin Amacı Çocuk Gelişimi alanındaki temel kavramlardan başlayarak Doğum Öncesinde Gelişim, Bebeklik Döneminde Gelişim, Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi, Okul Döneminde Gelişim ve Ergenlik Döneminde Gelişime yönelik temel konular ve kavramlar hakkında bilgilendirmek
Dersin Özeti

Bu derste özet olarak;

Doğum Öncesinde Gelişim,

Bebeklik Döneminde Gelişim,

Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi,

Okul Döneminde  Gelişim ve Ergenlik Döneminde Gelişim konularına yönelik öğrencilere temel düzeyde bilgi verilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Doğum Öncesinde Gelişim hakkında temel düzeyde bilgiye sahip olmak

2) Bebeklik Döneminde Gelişim Gelişim hakkında temel düzeyde bilgiye sahip olmak

3) Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi hakkında temel düzeyde bilgiye sahip olmak

4) Okul Döneminde  Gelişim hakkında temel düzeyde bilgiye sahip olmak

5) Ergenlik Döneminde Gelişim hakkında temel düzeyde bilgiye sahip olmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çocuk Gelişimine ilişkin temel kavramlar
2. Hafta Gelişimde temel kuramlar
3. Hafta Doğum öncesi dönemde gelişim
4. Hafta Gelişimde kalıtım ve çevrenin etkisi
5. Hafta Bebeklik döneminde gelişim
6. Hafta Erken çocukluk döneminde gelişim
7. Hafta Erken çocukluk döneminde eğitimin gelişim üzerine etkisi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Okul döneminde (geç çocukluk) gelişim
10. Hafta Ahlak gelişimi
11. Hafta Ergenlik döneminde gelişim
12. Hafta Yaşam boyu gelişimde yer alan meslekler
13. Hafta Çocuk Gelişiminde meslekler arasında ekip çalışmasının önemi
14. Hafta Final sınavı hazırlık
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 4 3 4 2 2
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 4 3 4 2
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 4 3 4
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 2 4 3 4 3
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 2 2 4 3 4
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 2 4 3 4 2
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 4 3 4 2 3
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 2 4 3 4 2
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 4 3 3 2 3
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 3 4 3 2 3
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 2 3 4 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 95
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri