ÇGL 106

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim

Dersin Adı: ÇGL 106 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi - MORPA Kültür Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Çocuk Gelişimi - İMGE Kitabevi
Dersin Amacı Bu derste, gelişim ile ilgili temel kavramların benimsetilerek gelişim kuramları ve bu gelişim kuramlarının alt basamakları hakkında anlamlı ve kalıcı öğrenmenin sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Bu derste özet olarak ;

Gelişimle İlgili Temel Kavramlar, Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı, Vygotsky’nin Bilişsel Gelişime İlişkin Görüşleri, Bruner’in Bilişsel Gelişim Kuramı, Okul Öncesi Dönemde Bilişsel Gelişim, Ara Sınav(lar), İletişim-Dil-Konuşma ,Vygotsky ve Dil Gelişimi, Piaget ve Dil Gelişimi, Noam Chomsky ve Dil Gelişimi Kuramı, Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi, Piaget, Bruner, Vygotsky ve Chomsky’nin Eğitime İlişkin Görüşleri, Bilişsel ve Dil Becerilerinin Kazandırılması, Dil Gelişimi ve İlköğretime Hazırlık gibi konularda öğrencilere bilgi verilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Genel gelişim özelliklerini ve ilkelerini anlayabilme ve gelişimi etkileyen faktörleri kavrayabilme,

2.       Çocukların bilişsel gelişim özelliklerini anlayabilme ve bilişsel gelişim teorilerini kavrayabilme,

3.       Çocukların dil gelişim özelliklerini anlayabilme ve dil gelişim aşamalarını kavrayabilme,    

4.       Dili olumsuz etkileyebilecek faktörleri anlayabilme,

5.       Dil gelişimini desteklemek için yapılacakları bilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Gelişimde Temel Kavramlar
2. Hafta Gelişimde Temel Kavramlar
3. Hafta Gelişim Kuramları
4. Hafta Gelişim Kuramlarının Özellikleri
5. Hafta Gelişim Kuramlarının Nitelikleri
6. Hafta Bilişsel Gelişim
7. Hafta Bilişsel Gelişim
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Fiziksel Gelişim
10. Hafta Fiziksel Gelişim
11. Hafta Dil Gelişimi
12. Hafta Dil Gelişimi
13. Hafta Sosyo-Duygusal Gelişim
14. Hafta Sosyo-Duygusal Gelişim
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2 3 3 4 3
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 2 3 3 5
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 4 5 4 3
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 3 3 2 3 5
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 3 3 2 2
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 3 2 4 4 5
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 3 2 3 3 3
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 3 3 3 4 5
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 4 3 2 3 5
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 3 5 4 4 3
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 3 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 2 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 1 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri