ÇGL 104

Öğrenme Psikolojisi

Dersin Adı: ÇGL 104 Öğrenme Psikolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Öğrenmenin Bilimsel Temelleri - PALME Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Öğrenme ve Bellek - ANI Yayıncılık
Dersin Amacı öğrenme psikolojisinin temel ilke, işlem ve kavramları ile öğrenme psikolojisi alanındaki bulguların ve açıklayıcı kurumların öğrenilmesi bu bilgilerin psikolojinin düğer alt alanlarındaki konularla ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Özeti

Bu ders, edimsel ve klasik koşullanma süreçlerinin ilkelerinin, belirleyicilerinin ve bu alana ait güncel kuramsal yaklaşımlarla, güncel bulguları kapsamaktadır

Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Edimsel ve klasik koşullanmanın temel ilke ve işlemlerini listeler.
2. Edimsel ve klasik koşullanmanın temel ilke ve işlemlerini karşılaştırır.
3. Öğrenme psikolojisinin psikolojinin diğer alt alanlarıyla ilişkisini kurar.
4. Temel ilke ve işlemleri günlük yaşamdaki insan davranışlarını açıklamak için kullanır.
5. Çevrenin davranışlar üzerindeki etkileriyle ilgili araştırma soruları üretir, bu soruları araştırma süreciyle yanıtlanabilecek şekilde formüle eder.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Öğrenme Psikolojisinin Tarihçesi, Öğrenme tanımı
2. Hafta Klasik Koşullama, Temel Kavramlar, Metodoloji ve İşlem Yolları
3. Hafta Klasik Koşullana Sürecinin Etkililiğini Belirleyen Faktörler
4. Hafta Klasik Koşullamanın Uygulamaları
5. Hafta Klasik Koşullamada öğrenilen nedir? Kuramsal Yaklaşımlar
6. Hafta Edimsel Koşullana, Temel Kavramlar
7. Hafta Edimsel Koşullama, İşlem Yolları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Pekiştirme ve Pekiştirme Tarifeleri
10. Hafta Ceza ve sönme
11. Hafta Edimsel Koşullamada Uyarıcı Kontrolü
12. Hafta Edimsel Koşullanmanın Uygulamaları
13. Hafta Edimsel Koşullanmada Öğrenilen Nedir? Kuramsal Yaklaşımlar
14. Hafta Gözlem yoluyla öğrenme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2 3 3 4 3
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 2 3 3 5
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 4 5 4 3
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 3 2 3 3 5
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 3 3 2 2
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 3 2 4 4 5
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 3 2 3 3 3
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 3 3 3 4 5
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 4 4 3 4 3
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 3 5 4 4 3
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 3 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 1 22
Kısa Sınavlar 2 6 2 14
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri