ÇGL 102

Ana Çocuk Sağlığı

Dersin Adı: ÇGL 102 Ana Çocuk Sağlığı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Bebek ve Çocuk Sağlığı - UÇURTMA Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Anne ve Bebeği - ALFA Yayıncılık
Dersin Amacı Öğrencinin; anne ve çocuk sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik önemli konularda bilgisini ve becerisini geliştirmek,‐İnsan yaşamının başlangıcı sayılan erken çocukluk dönemi, anne ile alakalı gebelik ve doğumla ilgili olan bu derste henüz meslek yaşamının başlangıcında olan öğrencilere; doğruluk, güncel bilimsel temel, kolay anlaşılabilir ve
Dersin Özeti

Bu derste özet olarak;

Anne ve çocuk sağlığını koruma ve geliştirme konuları

İnsan yaşamının başlangıcı sayılan erken çocukluk dönemi,

Anne ile alakalı gebelik ve doğumla ilgili konularda öğrencilere bilgi verilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)            Dersi alan öğrenciler, anne‐çocuk kavramını tanımlayabilir. 

2)            Anne ve çocuk sağlığını etkileyen faktörleri açıklayabilir. 

3)            Çocuk gelişimini fizyolojik açıdan değerlendirebilir. 

4)            Çocuk hastalıkları ile ilgili fikir edinir. 

5)            Metabolik kalıtsal hastalıklar hakkında bilgi sahibi olur. 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Anne çocuk sağlığı ve önemi
2. Hafta Üreme sistemi anatomisi ve fizyolojisi
3. Hafta Gebelik ve doğum
4. Hafta Aile planlanması ve doğurganlığın düzenlenmesi
5. Hafta Yeni doğan
6. Hafta Bebek ve çocuk bakımı
7. Hafta Bebek ve çocuk beslenmesi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Okul öncesi dönemde büyüme ve gelişme
10. Hafta Çocuk enfeksiyon hastalıkları
11. Hafta Bağışıklama ve aşılar
12. Hafta Paraziterenfeksiyonlar
13. Hafta Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
14. Hafta İlk yardım
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2 3 3 4 3
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 2 3 3 5
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 3 4 5 4 3
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 3 3 2 3 5
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 3 3 3 2 2
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 3 2 4 4 5
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 3 2 3 3 3
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 4 3 3 2 3
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 2 4 2 3 2
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 3 3 2 4 2
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 3 4 2 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 1 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri