ÇGL 101

Bebeklik Döneminde Gelişim

Dersin Adı: ÇGL 101 Bebeklik Döneminde Gelişim
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Kamala KAHRAMANOVA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Erken Çocukluk Döneminde Gelişim - NOBEL Akademik Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Erken Çocukluk Döneminde Gelişim - PEGEM Yayıncılık
Dersin Amacı Bebeklerin gelişimine ilişkin kavram ve kuramlar, bebeklerin gelişim özellikleri, bebekleri değerlendirme yöntem ve teknikleri, bebeklerin gelişimlerini destekleme ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Bu derste özet olarak ;

Bebeklerin gelişimine ilişkin kavram ve kuramlar,

Bebeklerin gelişim özellikleri,

Bebekleri değerlendirme yöntem ve teknikleri,

Bebeklerin gelişimlerini destekleme ile ilgili yeterlilikler öğrenciye verilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Bebeklerin gelişimine ilişkin kavram ve kuramları özetler ve doğum öncesi ve doğum sonrası gelişimin önemini açıklar.
  2. Gelişimi etkileyen faktörleri sıralar ve yeni doğanın özelliklerini rapor eder.
  3. Bebeklik döneminin gelişim özelliklerini tartışır ve bebeği değerlendirme yöntem ve tekniklerini sıralar.
  4. Bebeklerin gelişim sürecini izler ve değerlendirir ve bebeklerin gelişim sürecinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretir.
  5. Özbakım becerilerinin kazandırılmasına ilişkin ebeveynlere pratik öneriler sıralar ve bebeğin gelişimini desteklemek için ailelere öneriler sunar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bebeklerin gelişimine ilişkin kavramlar
2. Hafta Doğum öncesi ve doğum sonrası gelişimin önemi
3. Hafta Gelişimi etkileyen faktörler
4. Hafta Yeni doğanın özellikleri
5. Hafta Yeni doğanda görülen komplikasyonlar
6. Hafta Bebeklik döneminde bilişsel gelişim özellikleri
7. Hafta Bebeklik döneminde dil gelişim özellikleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bebeklik döneminin duygusal gelişim özellikleri
10. Hafta Bebeklik döneminin sosyal gelişim özellikleri
11. Hafta Bebeklik döneminde öz bakım becerileri
12. Hafta Bebeği değerlendirme yöntem ve teknikleri
13. Hafta Bebeklerin gelişim sürecinde karşılaşılan sorunlar
14. Hafta Bebeğin gelişiminin desteklenmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2 3 3 4 3
PY2) Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 2 2 3 3 5
PY3) Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 3 2 2 1
PY4) Çocuk Gelişimi alanındaki bölümlerin (Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) her türlü uygulama ve eğitim çalışmaları düzenler. 3 2 1 3 2
PY5) Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgileri kullanır. 2 3 3 2 3
PY6) Çocuk gelişimi eğitim programlarında yer alan etkinlikler ( Oyun, müzik, drama, sanat etkinlikleri, dil etkinlikleri, rutin çalışmaları ) amacına uygun olarak kullanır. 2 3 2 3 1
PY7) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır. 2 3 2 2 2
PY8) Çocuk gelişimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgi/becerileri çocuğun temel hak ve özgürlükleri, bütüncül ve hümanistlik yaklaşım ilkeleri doğrultusunda, bakım ve eğitim rollerinde kullanır. 2 3 2 2 4
PY9) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 3 1 3 2 3
PY10) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 3 2 3 2 2
PY11) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 3 2 2 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 12 2 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 4 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 2 10 1 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri