CGE 106

Çocuk ve Müzik

Dersin Adı: CGE 106 Çocuk ve Müzik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Seval Sürmeneli
Dersin Öğretim Yönetimi sunuş yolu anlatım
Önerilen Ders Kitabı OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİ Prof. Dr. İsmihan Artan
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Çocuğun yaşamında müziğin önemi, müzikle ilgili temel kavramlar ile çocuğun farklı alanlardaki gelişimine etkisi, okul öncesi dönemde müzik becerilerinin desteklenmesi, çocuklarla yapılabilecek farklı müzik çalışmaları ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Bu ders kapsamında çocuğun yaşamında müziğin önemi, müzikle ilgili temel kavramlar ile çocuğun farklı alanlardaki gelişimine etkisi, okul öncesi dönemde müzik becerilerinin desteklenmesi, çocuklarla yapılabilecek farklı müzik çalışmaları konularına yer verilmiştir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Müziğin çocuğun yaşamındaki yeri ve önemini açıklar. 
2) Müzikle ilgili temel kavramları tanımlar. 
3) Müziğin çocuğun farklı alanlardaki gelişimine etkisini özetler. 
4) Farklı müzik etkinliklerine örnek verir. 
5) Çocuklar için müzik etkinlikleri planlar. 
6) Çocuklar için müzik etkinliklerinde kullanılabilecek materyaller geliştirir. 
7) Müzikle ilgili materyalleri kullanır. 
8) Çocuklarla müzik etkinliklerini yürütür. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 60
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Müzik ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta Çocuğun yaşamında müziğin önemi
3. Hafta Okul öncesi dönemde müzik becerilerinin gelişimi
4. Hafta Çocukların müzik becerilerinin gelişiminde etkili olan faktörler
5. Hafta Çocuklara müzik dinleme becerilerinin kazandırılması
6. Hafta Müziğin çocuğun gelişimine etkisi
7. Hafta Çocukların gelişim özelliklerine göre müzik etkinlikleri
8. Hafta ara sınav
9. Hafta Çocukların gelişim özelliklerine göre müzik etkinliklerinin hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar
10. Hafta Çocukların gelişim özelliklerine göre müzik etkinlik materyalerinin hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar
11. Hafta Çocukların gelişim özelliklerine göre müzik etkinliklerinin uygulanması
12. Hafta Çocukların gelişim özelliklerine göre müzik etkinliklerinin uygulanması
13. Hafta müzik materyali tasarlama
14. Hafta müzik materyali tasarlama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur. 1 1 1 1 1
PY2) Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY3) Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 1 1 1
PY4) Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek 1 1 1 1 1
PY5) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahi 1 1 1 1 1
PY6) Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY7) Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir. 1 1 1 1 1
PY8) Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür. 1 1 1 1 1
PY9) Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 1 1 1 1 1
PY10) Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir 1 1 1 1 1
PY11) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri