CGE 104

Aile Eğitimi

Dersin Adı: CGE 104 Aile Eğitimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm.
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilere aile kavramı, aile yapıları, aile yaşam döngüsü, aile-içi iletişim ve çocuğun aile için önemini kavratmaktır. Öğrenciler Türkiye’deki aile eğitimi programları ve bu programların özelliklerini öğreneceklerdir.
Dersin Özeti

Aile ve aile özellikleri, Aile yaşam döngüsü, Ailelerle iletişim, Yetişkin eğitimi, Türkiye’de aile eğitim programları, Aile eğitim programlarının özellikleri, Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların aileleri konusunda bilgi edineceklerdir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Aile kavramını ve aile yapılarını, ailenin özelliklerini öğrenecekler

2.Aile yaşam döngüsü, ve ailelerle iletişim kurulması konusunda bilgi ve beceri sahibi olabilecekler

3.Aile eğitim programı ve bu programların uygulanması

4.Yetişkin eğitimi

5.Özel eğitime gereksinim duyan aileler konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Aile kavramı ve yaşam döngüsü
2. Hafta Aile yapıları ve aile içi iletişim
3. Hafta Aile eğitimi ve amacı
4. Hafta Aile eğitim programı hazırlama süreci
5. Hafta Aile eğitim programı hazırlama süreci
6. Hafta Aile eğitimi etkinlik dosyası
7. Hafta Aile eğitimi etkinlik dosyası
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Aile ve çocuk hakkında bilgi edinme
10. Hafta Aile ve çocuk hakkında bilgi edinme
11. Hafta Özel eğitimde aile eğitimi süreci
12. Hafta Özel eğitimde aile eğitimi süreci
13. Hafta Çocuk Eğitiminde Disiplin
14. Hafta Gelişim Dönemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. 4 2 3 4 4
PY2) Çocuk gelişimi ile ilgili temel bilgileri bilir. 4 3 2 3 2
PY3) Çocukların temel gelişim ve öğrenme özelliklerini bilir. 2 3 3 3 4
PY4) Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel olay ve olguları, alanıyla ilgili temel kavramlarla açıklar. 3 3 2 3 3
PY5) Çocuk gelişimi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar ve değerlendirir. 2 3 2 3 2
PY6) Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır. 4 3 2 3 2
PY7) Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3 2 3 3 4
PY8) Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 3 3 4 3 4
PY9) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. 4 3 2 3 2
PY10) Çocuk gelişimi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri düzeyinde ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir 2 3 4 4 3
PY11) Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. 3 2 2 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 10 0 2 20
Sunum / Seminer hazırlama 10 0 2 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 10 0 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 24 24
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 13 1 14
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri