CGE 102

Çocuk Gelişimi-II

Dersin Adı: CGE 102 Çocuk Gelişimi-II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi çocuk gelişimi I
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doc.Dr Kemale Kahramanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Çocuk Gelişimi - Laura E. Berk
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Erken çocukluk ve ergenlik dönemi kişisel, sosyal, duygusal, cinsel ve ahlaki gelişim özelliklerini kavramak ve bu alanlardaki gelişimleri desteklemek.
Dersin Özeti

Kişiliğin tanımı ve önemi, kişisel gelişimle ilgili temel kavramlar, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi ve Freud’un savunma mekanizmaları, Sosyal gelişimin tanımı, önemi, sosyal gelişimle ilgili temel kavramlar (benlik, sosyalleşme, sosyal olgunluk, kültür), Erikson’a göre psiko-sosyal gelişim dönemleri, Sosyal gelişimde bireysel farklılıklar, sosyal gelişimi etkileyen etmenler, sosyal gelişimin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi, Sosyal gelişim ölçme araçlarını ve gereçlerini kullanma ve duygusal gelişimi değerlendirme, Duygusal gelişimin tanımı, önemi, duygusal gelişimle ilgili temel kavramlar (duygular, korku, haz, heyecan,saldırganlık, güven), Gelişim dönemlerine ilişkin duygusal özellikler (Bebeklik dönemi, İlk çocukluk (oyun) dönemi, İkinci çocukluk (ilköğretim) dönemi, Ergenlik dönemi), Bowlby’a göre duygusal gelişim dönemleri Duygusal gelişimde bireysel farklılıklar, duygusal gelişimi etkileyen etmenler, duygusal gelişimin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi, Duygusal gelişim ölçme araçlarını ve gereçlerini kullanma ve duygusal gelişimi değerlendirme, Ahlak gelişiminin tanımı, önemi, ahlak gelişimle ilgili temel kavramlar (törel davranış, vicdan, bencillik, özgecilik), Piaget’e göre ahlak gelişimi dönemleri, Kohlberg’e göre ahlak gelişimi dönemleri, Ahlak gelişimde bireysel farklılıklar, ahlak gelişimini etkileyen etmenler, ahlak gelişimin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi, Ahlak gelişimi ölçme araçlarını ve gereçlerini kullanma ve ahlak gelişimini değerlendirme, Cinsel gelişimin tanımı, cinsel gelişimle ilgili kavramlar (cinsel olgunluk, cinsel kimlik, cinsel eğitim), Freud’un cinsel gelişim dönemleri, Cinsel eğitimin önemi, cinsel gelişimde bireysel farklılıklar, cinsel gelişimi etkileyen etmenler, cinsel gelişimin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi, Sosyal, duygusal, ahlak ve cinsel gelişim alanlarına yönelik etkinlik örnekleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

Sosyal gelişimi izleyebilmek

Duygusal gelişimi izleyebilmek

Ahlak gelişimi izleyebilmek

Cinsel gelişimi izleyebilmek

Gelişim alanlarının birbiriyle olan ilişkisini kavrayabilmek

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kişiliğin tanımı ve önemi, kişisel gelişimle ilgili temel kavramlar Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi ve Freud’un savunma mekanizmaları
2. Hafta Sosyal gelişimin tanımı, önemi, sosyal gelişimle ilgili temel kavramlar (benlik, sosyalleşme, sosyal olgunluk, kültür), Erikson’a göre psiko-sosyal gelişim dönemleri
3. Hafta Sosyal gelişimde bireysel farklılıklar, sosyal gelişimi etkileyen etmenler, sosyal gelişimin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi
4. Hafta Sosyal gelişim ölçme araçlarını ve gereçlerini kullanma ve duygusal gelişimi değerlendirme
5. Hafta Duygusal gelişimin tanımı, önemi, duygusal gelişimle ilgili temel kavramlar (duygular, korku, haz, heyecan,saldırganlık, güven), Gelişim dönemlerine ilişkin duygusal özellikler (Bebeklik dönemi, İlk çocukluk (oyun) dönemi, İkinci çocukluk (ilköğretim) dön
6. Hafta Bowlby’a göre duygusal gelişim dönemleri Duygusal gelişimde bireysel farklılıklar, duygusal gelişimi etkileyen etmenler, duygusal gelişimin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi
7. Hafta Duygusal gelişim ölçme araçlarını ve gereçlerini kullanma ve duygusal gelişimi değerlendirme
8. Hafta ara sınav
9. Hafta Ahlak gelişiminin tanımı, önemi, ahlak gelişimle ilgili temel kavramlar (törel davranış, vicdan, bencillik, özgecilik), Piaget’e göre ahlak gelişimi dönemleri
10. Hafta Kohlberg’e göre ahlak gelişimi dönemleri Ahlak gelişimde bireysel farklılıklar, ahlak gelişimini etkileyen etmenler, ahlak gelişimin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi
11. Hafta Ahlak gelişimi ölçme araçlarını ve gereçlerini kullanma ve ahlak gelişimini değerlendirme
12. Hafta Cinsel gelişimin tanımı, cinsel gelişimle ilgili kavramlar (cinsel olgunluk, cinsel kimlik, cinsel eğitim), Freud’un cinsel gelişim dönemleri
13. Hafta Cinsel eğitimin önemi, cinsel gelişimde bireysel farklılıklar, cinsel gelişimi etkileyen etmenler, cinsel gelişimin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi
14. Hafta Sosyal, duygusal, ahlak ve cinsel gelişim alanlarına yönelik etkinlik örnekleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncelenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullamarak sahip olur. 1 1 1 1 5
PY2) çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir. 1 1 1 1 5
PY3) Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur. 1 1 1 1 5
PY4) Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek 1 1 1 1 5
PY5) çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahi 1 1 1 1 5
PY6) Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretenilme becerilerine sahiptir 1 1 1 1 5
PY7) Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir. 1 1 1 1 5
PY8) Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağmsız çalışmalar yürütür 1 1 1 1 5
PY9) Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 1 1 1 1 5
PY10) Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir 1 1 1 1 1
PY11) çocuk gelişimi alanında edindiği kurumsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir , geneller ve öğrendiğini sergiler 1 1 1 1 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri