BSP 218

Hayat ve Sağlık Sigortaları

Dersin Adı: BSP 218 Hayat ve Sağlık Sigortaları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Burcu SAVAŞ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
Önerilen Ders Kitabı Öğretim Elemanları tarafından hazırlanmış olan ders notları
Yardımcı Ders Kitabı TSB ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün WEB Sayfalarında yer alan ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan genel şartlar ve bunlar üzerinde yapılmış olan son değişiklikler ve uygulama tebliğleri, Teknik Şartlar ve tarifeler.
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin Hayat ve Sağlık Sigortaları hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, uygulamada en çok karşılaşılan Hayat ve Sağlık Sigortaları Poliçelerinin amaç ve kapsamları ve sözleşme yapan tarafların yükümlülüklerinin neler olduğunun öğrencilere öğretilmesi ve bu poliçeler
Dersin Özeti

Bu derste Hayat ve Sağlık sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, Hayat ve Sağlık sigortalarının genel şartları incelenerek, bu sigorta branşlarının nasıl uygulandığı konusuna değinilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Hayat Sigortalarının tanımını yapar

2) Hayat Sigortalarında kullanılan terimleri yazılı ve sözlü açıklayabilir

3) Hayat Sigortaları genel şartlarına göre Sigortanın kapsamını ve kapsam dışı hallerini yazılı ve sözlü açıklayabilir

4) Hayat Sigortaları genel şartlarına göre sigorta sözleşmesi yapan tarafların hak ve yükümlülüklerini açıklayabilir

5) Hayat sigortaları hasar ve tazminatın sonuçlarını açıklayabilir

6) Hayat sigortaları Poliçeleri için gerekli olan bilgileri toplayabilir ve poliçe kesilmesi işlemlerini yapabilir

7) Hayat sigortaları poliçe pazarlaması ve poliçe satışı için gerekli olan süreci tanımlayabilir

8) Sağlık Sigortalarının tanımını yapar

9) Sağlık Sigortalarında kullanılan terimleri yazılı ve sözlü açıklayabilir

10) Sağlık Sigortaları genel şartlarına göre sigortanın kapsamını ve kapsam dışı hallerini yazılı ve sözlü açıklayabilir

11) Sağlık Sigortaları genel şartlarına göre sigorta sözleşmesi yapan tarafların hak ve yükümlülüklerini açıklayabilir

12) Sağlık sigortaları hasar ve tazminatın sonuçlarını açıklayabilir

13) Sağlık sigortaları poliçeleri için gerekli olan bilgileri toplayabilir ve poliçe kesilmesi işlemlerini yapabilir

14) Sağlık sigortaları poliçe pazarlaması ve poliçe satışı için gerekli olan süreci tanımlayabilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hayat ve Sağlık Sigortaları dersine giriş, dersin öneminin ve amaçlarının açıklanması, Hayat ve Sağlık sigortalarının tanımının yapılması
2. Hafta Hayat ve Sağlık sigortalarının Dünyadaki ve ülkemizdeki çeşitlerinin ana hatları ile değerlendirilmesi ve Hayat ve Sağlık sigortalarının pazarının geleceğine bakış.
3. Hafta Hayat Sigortalarında kullanılan terim ve kavramların incelenmesi,
4. Hafta Hayat Sigortaları genel şartlarının incelenmesi, bu genel şartlara göre sigortanın kapsamının ve kapsam dışı hallerinin (İstisnalar) nedenlerinin açıklanması,
5. Hafta Hayat Sigortaları genel şartlarına göre sigorta sözleşmesi yapan tarafların hak ve yükümlülüklerinin incelenmesi, hayat sigortalarında hasar ve tazminatın sonuçlarının açıklanması,
6. Hafta Hayat Sigortaları poliçelerinin kesilmesi için gerekli olan bilgi ve belgelerin incelenmesi ve poliçe kesilmesi işlemlerinin aşamalarının açıklanması, Hayat sigortaları pazarlaması ve poliçe satışı için gerekli olan sürecin incelenmesi,
7. Hafta Bireysel Emeklilik sistemi ve hayat sigortası ile ilgili temel farklılıkların ortaya konulması
8. Hafta Sağlık sigortalarında kullanılan terim ve kavramların incelenmesi, Sağlık Sigortalarının tanımının yapılması,
9. Hafta Sağlık Sigortaları ve Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası genel şartlarının incelenmesi,
10. Hafta Sağlık Sigortasının kapsamını ve kapsam dışı hallerinin nedenleri ile açıklanması,
11. Hafta Sağlık Sigortaları genel şartlarına göre sigorta sözleşmesi yapan tarafların hak ve yükümlülüklerini açıklanması, sağlık sigortaları hasar ve tazminatın sonuçlarının açıklanması
12. Hafta Sağlık sigortaları Poliçeleri için gerekli olan belge ve bilgilerin incelenmesi ve poliçe kesilmesi işlemlerinin açıklanması,
13. Hafta Sağlık sigortaları pazarlaması ve poliçe satışı için gerekli olan sürecin incelenmesi ve satış sonrası müşteri hizmetlerinin öneminin açıklanması,
14. Hafta Hayat ve Sağlık Sigortaları Yönetmeliklerinin ve teknik şartlarındaki güncel değişikliklerin incelenmesi,
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 3 2 3 2 3
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 3 4 5 4 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 4 5 4 3
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 4 3 2 2
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 3 4 5 4 3
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 1 2 3 4
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 4 5 2 3
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 1 2 3 4 5
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 2 4 3 5 5
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 3 4 5 2 2
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 4 2 1 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 3 13
Sunum / Seminer hazırlama 1 6 3 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri