BSP 214

Hasar ve Risk Yönetimi

Dersin Adı: BSP 214 Hasar ve Risk Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Burcu SAVAŞ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
Önerilen Ders Kitabı Uralcan, G.Ş.; Temel Sigorta Bilgileri ve Sigorta Sektörünün Yapısal Analizi - Nomer - Yunak; Reasürans - Berk, N.; Risk Yönetimi
Yardımcı Ders Kitabı Uralcan, G.Ş.; Temel Sigorta Bilgileri ve Sigorta Sektörünün Yapısal Analizi - Nomer - Yunak; Reasürans - Berk, N.; Risk Yönetimi
Dersin Amacı Öğrenci, sigorta şirketlerinin de kendi risklerini yönetme yöntemlerini öğrenir. Bunlar içinde önemli bir yeri olan reasürans işlemleri hakkında bilgi edinir.
Dersin Özeti

Sigorta şirketlerinin de kendi risklerini yönetme yöntemlerini öğrenir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesiBankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi

2) Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme

3) Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme

4) Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme

5) Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştrimenin hedeflenmesi

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Risk Nedir? Risk Türleri
2. Hafta Risk Yönetimi Nedir?Risk Yönetiminde Etkinlik ve Maliyetin Önemi, Risk Yönetim Türleri ve risk yönetim süreci
3. Hafta Bir Risk Yönetim Türü Olarak Sigorta Faaliyetleri ve Küresel Sigorta Sistemi
4. Hafta Sigorta Faaliyetlerinde Riskin Değerlendirilmesi, İş Kabulü ve Üretim Sınırları, Fiyatlandırma
5. Hafta Sigorta Faaliyetlerinde Riskin Değerlendirilmesi, İş Kabulü ve Üretim Sınırları, Fiyatlandırma
6. Hafta Sigorta Sisteminde Riskin Yönetimi Reasürans, Retrosesyon, Koasürans, Pool, Türev İşlemler
7. Hafta Sigorta Sisteminde Riskin Yönetimi Reasürans, Retrosesyon, Koasürans, Pool, Türev İşlemler
8. Hafta Hasar Tazminat Talebi ve Hasarda Rücu Prensibinin Uygulanması, Örnek Problemler
9. Hafta Sovtaj Nedir? Sovtaj Değeri ve Hasar Ödemesinde Sovtaj Değerlendirmesiyle İlgili Örnek Problemler
10. Hafta Muallak Hasar Tazminatı ve Karşılığı, IBNR ve Hesaplanmaları
11. Hafta Cari Riskler Karşılığı ve Hesaplanması, Hasar/ Prim Oranı
12. Hafta Hasar Yönetimi ve Sigortacılıkta Hasar Yönetiminin Önemi
13. Hafta Hasar Yönetimi ve Sigortacılıkta Pazarlama ve Satış Faaliyetlerine Etkisi
14. Hafta Hasar Önleme Faaliyetleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 2 3 3 3 1
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 3 2 2 2 2
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 2 3 2 1 1
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 2 3 2 2 2
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 2 1 1 2 2
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2 1 1 1 1
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 2 3 2 1 5
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 2 3 4 2 2
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 2 1 1 3 2
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 2 1 2 1 3
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 2 2 1 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 5 4 5 25
Sunum / Seminer hazırlama 5 5 5 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 5 1 6
Ara Sınavlar 1 5 1 6
Yari Yılsonu sınavı 1 7 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri