BSP 212

Tarım Sigortaları

Dersin Adı: BSP 212 Tarım Sigortaları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Burcu SAVAŞ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
Önerilen Ders Kitabı Turhan, Şule (2013), Tarım Sigortaları, Nobel Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı TARSİM, TSB ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün WEB Sayfalarında yer alan ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan genel şartlar ve bunlar üzerinde yapılmış olan son değişiklikler ve uygulama tebliğleri, Teknik Şartlar ve ta
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin Tarım Sigortaları hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, uygulamada en çok karşılaşılan Tarım Sigortaları Poliçelerinin amaç ve kapsamları ve sözleşme yapan tarafların yükümlülüklerinin neler olduğunun öğrencilere öğretilmesi ve bu poliçelerin pazarlama ve satı
Dersin Özeti

Bu derste Tarım Sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, Devlet destekli olan ve olmayan Tarım Sigortalarının genel şartları incelenerek, bu sigorta branşlarının önemlerine ve nasıl uygulandığı konusuna değinilerek, bu poliçelerin pazarlanması üzerinde durulacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Tarımın ülkemiz için önemini açıklayabilir, Tarımsal riskleri açıklayabilir.

2) Tarım Sigortalarının ülkemizdeki geçmişini, bugününü ve yarınını yazılı ve sözlü açıklayabilir.

3) Tarım Sigortalarının Ekonomik etkilerini yazılı ve sözlü açıklayabilir.

4) Tarım Sigortalarının tanımını yapar.

5) Tarım Sigortalarında kullanılan terimleri yazılı ve sözlü açıklayabilir.

6) Tarım Sigortalarının genel şartlarına göre sigortanın kapsamını ve kapsam dışı hallerini yazılı ve sözlü açıklayabilir.

7) Tarım Sigortalarının genel şartlarına göre sigorta sözleşmesi yapan tarafların hak ve yükümlülüklerini açıklayabilir.

8) Tarım Sigortalarının hasar ve tazminatın sonuçlarını açıklayabilir.

9) Tarım Sigortalarının Poliçeleri için gerekli olan bilgileri toplayabilir ve poliçe kesilmesi işlemlerini yapabilir.

10) Tarım Sigortalarının pazarlaması ve poliçe satışı için gerekli olan süreci tanımlayabilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tarım Sigortaları dersine giriş, dersin öneminin ve amaçlarının açıklanması, Tarımın ve Tarım sigortalarının tanımının yapılması.
2. Hafta Tarım sigortalarının Dünyadaki ve ülkemizdeki çeşitlerinin ana hatları ile değerlendirilmesi ve Tarım Sigortalarının ülkemizdeki geçmişinin, bugününün ve yarınının incelenmesi, Tarım sigortalarının pazarının geleceğine bakış.
3. Hafta Tarımın ülke ekonomisi açısından öneminin açıklanması, Tarım Sigortalarının Ekonomik etkilerinin incelenmesi, Tarımsal risklerin incelenmesi, Tarım Sigortalarında kullanılan terim ve kavramların incelenmesi,
4. Hafta Tarım Sigortaları Kanunun incelenmesi, ülkemizde Tarım Sigortalarının nasıl uygulanacağının incelenmesi,
5. Hafta TARSİMin tanıtılması, görev yetki ve amaçlarının incelenmesi,
6. Hafta Tarım Sigortalarının branşlarının tanıtılması, uygulama esaslarının incelenmesi,
7. Hafta Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel şartlarının incelenmesi, kapsam içi ve kapsam dışı hallerin incelenmesi, sigorta sözleşmesi taraflarının hak ve yükümlülüklerinin incelenmesi, hasar ve tazminatın sonuçlarının incelenmesi,
8. Hafta Devlet Destekli Sera Sigortası Genel şartlarının incelenmesi, kapsam içi ve kapsam dışı hallerin incelenmesi, sigorta sözleşmesi taraflarının hak ve yükümlülüklerinin incelenmesi, hasar ve tazminatın sonuçlarının incelenmesi,
9. Hafta Tarım Ürünleri Dolu Sigortası Genel şartlarının incelenmesi, kapsam içi ve kapsam dışı hallerin incelenmesi, sigorta sözleşmesi taraflarının hak ve yükümlülüklerinin incelenmesi, hasar ve tazminatın sonuçlarının incelenmesi,
10. Hafta Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Genel şartlarının incelenmesi, kapsam içi ve kapsam dışı hallerin incelenmesi, sigorta sözleşmesi taraflarının hak ve yükümlülüklerinin incelenmesi, hasar ve tazminatın sonuçlarının incelenmesi,
11. Hafta Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel şartlarının incelenmesi, kapsam içi ve kapsam dışı hallerin incelenmesi, sigorta sözleşmesi taraflarının hak ve yükümlülüklerinin incelenmesi, hasar ve tazminatın sonuçlarının incelenmesi,
12. Hafta Tarım Sigortaları Poliçelerinin pazarlanması ve satış süreçlerinin incelenmesi, poliçelerin hazırlanması, gerekli bilgi ve belgelerin incelenmesi, poliçe prim hesaplamalarının örneklerle yapılması,
13. Hafta Tarım Sigortaları Yönetmeliklerinin ve teknik şartlarındaki güncel değişikliklerin incelenmesi,
14. Hafta Tarım Sigortaları dersinin Genel olarak değerlendirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 3 4 5 3 3
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 3 3 4 5 4
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 4 3 3 5
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 4 3 3 5
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 3 4 3 2
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 4 3 3 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 4 3 3 2
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 4 3 3 4
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 3 4 4 5 4
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 3 3 2 4 5
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 4 3 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 4 3 46
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 6 3 9
Sunum / Seminer hazırlama 1 6 3 9
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 0 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 11 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri