BSP 210

Sorumluluk Sigortaları

Dersin Adı: BSP 210 Sorumluluk Sigortaları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Temel Sigortacılık Bilgileri dersini almış olmalıdır.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Burcu SAVAŞ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
Önerilen Ders Kitabı Öğretim Elemanları tarafından hazırlanmış olan ders notları
Yardımcı Ders Kitabı TSB ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün WEB Sayfalarında yer alan ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan genel şartlar ve bunlar üzerinde yapılmış olan son değişiklikler ve uygulama tebliğleri, Teknik Şartlar ve tarifeler.
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin Sorumluluk Sigortaları hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, uygulamada en çok karşılaşılan Sorumluluk Sigortalarının amaç ve kapsamları ve sözleşme yapan tarafların yükümlülüklerinin neler olduğunun anlatılması ve bu sorumluluk sigortalarının pazarlaması ve s
Dersin Özeti

Bu derste Sorumluluk sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, dünyada ve ülkemizde en sık uygulama alanı bulan, Zorunlu ve Zorunlu olmayan Sorumluluk sigortalarının genel şartları incelenerek, bu sigorta branşlarının nasıl uygulandığı konusuna değinilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Sorumluluk Sigortalarının tanımını yapar.

2) Sorumluluk sigortalarının çeşitlerini yazılı ve sözlü anlatabilir.

3) Sorumluluk sigortalarının kendi içindeki çeşitlerine göre, amaç ve kapsamlarını anlatabilir.

4) Sigorta ettiren, sigortalı ve sigortacının sözleşme yapılırken ve sözleşme sonrası hak ve yükümlülüklerini açıklayabilir.

5) Sorumluluk sigortaları hasar ve tazminatın sonuçlarını açıklayabilir.

6) Sorumluluk sigortaları Poliçeleri için gerekli olan bilgileri toplayabilir ve poliçe kesilmesi işlemlerini yapabilir.

7) Sorumluluk sigortaları pazarlaması ve poliçe satışı için gerekli olan süreci tanımlayabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sorumluluk Sigortaları dersine giriş, dersin öneminin ve amaçlarının açıklanması, Sorumluluk sigortalarının tanımının yapılması
2. Hafta Sorumluluk sigortalarının Dünyadaki ve ülkemizdeki çeşitlerinin ana hatları ile değerlendirilmesi ve sorumluluk sigortaları pazarının geleceğine bakış
3. Hafta Üçüncü Kişilere Karşı Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
4. Hafta Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi, İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
5. Hafta Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartlarının incelenmesi
6. Hafta Karayolları Motorlu Araçlar İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
7. Hafta Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
8. Hafta Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının İncelenmesi
9. Hafta Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının İncelenmesi,
10. Hafta Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının İncelenmesi
11. Hafta Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
12. Hafta Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının İncelenmesi
13. Hafta Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi, Yapı Denetim Kuruluşları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının incelenmesi
14. Hafta Sorumluluk sigortaları pazarlaması ve poliçe satışı sürecinin incelenmesi, Sorumluluk Sigortaları dersinin genel olarak değerlendirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 2 3 4 3 3
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 2 3 4 3 3
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 4 2 3 5
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 3 4 2 3
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 2 3 4 3 2
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2 3 4 5 5
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 2 3 4 5 3
PY8) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 2 3 4 5 3
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 2 3 4 5 3
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 2 3 4 5 3
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 4 3 5 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 45
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 5 3 13
Sunum / Seminer hazırlama 2 5 3 13
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 5 5 1 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 4 1 5
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri