BSP 209

Staj

Dersin Adı: BSP 209 Staj
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Uygulama, Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı Uygulama Yönergesi
Dersin Amacı Uygulama yapılan kurumda var olan banka ve/veya sigorta uygulamalarının neler olduğunu öğrenme, Uygulama yapılan kurumdaki bankacıların ve/veya sigortacıların rol ve görevlerini öğrenme, Uygulama yapılan alanı tanıma (Alan içinde etkili olan disiplinler ve banka ve/veya sigortaya duyulan gereksinimi analiz etme)
Dersin Özeti

Zorunlu Staj uygulamasının konusu; Uygulama yapılan kurumu tanıma (Alan içinde etkili olan disiplinler ve bankaya ve/veya sigortaya duyulan gereksinimi analiz etme) ile teorik bilgilerin pratik bilgiye dönüştürülmesi sağlanmaktadır. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Kamu veya özel kuruluşlardaki bankacılık ve sigortacılık süreçlerini işyerinde uygulamaka

2) Kamu veya özel kuruluşlardaki bankacılık ve sigortacılık süreçlerinde becerilerini geliştirmek

3) Kamu veya özel kuruluşlardaki bankacılık ve sigortacılık süreçleri ile ilgili bilgilerini pekiştirmek

4) Kamu veya özel kuruluşlar arasındaki farklılıkları ve/ veya benzerliklerin farkına varmak

5)Banka ve sigorta şirketleri arasındaki farklılıkları ve/veya benzerliklerin farkına varmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı 0
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İş yeri eğitimi
2. Hafta İş yeri eğitimi
3. Hafta İş yeri eğitimi
4. Hafta İş yeri eğitimi
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 5 1 1 1 1
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 5 1 1 1 1
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 1 1 1 1
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 5 1 1 1 1
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 5 1 1 1 1
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 1 1 1 1
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 5 1 1 1 1
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 5 1 1 1 1
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 5 1 1 1 1
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 5 1 1 1 1
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 5 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 30 0 5 150
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri